USA Över hälften av alla som röstade för Donald Trump i senaste presidentvalet vill att republikanska stater bryter sig lös från unionen. Detta anser även 41 procent av Bidens väljare är rimligt.

När demokraten Joe Biden segrade i det amerikanska presidentvalet uttryckte han att han ville ”ena nationen” och menade sig ha ambitioner för att även bli republikanernas president.

Trots detta tycks polariseringen och sekterismen i USA bara öka. I en nyligen genomförd opinionsundersökning framgår det att 52 procent av alla som röstade på Donald Trump i det senaste valet vill att så kallade röda stater [med en majoritet republikanska väljare. reds. anm.] bryter sig ut från USA och bildar en egen stat, rapporterar RT.

Denna önskan delas också av en stor del motståndarsidan. 42 procent av Bidens väljare vill nämligen detsamma.

En stark majoritet på båda sidor höll också med om påståendet att ”ifall vårt samhälle så vill är det varje medborgares plikt att eliminera ondskans som förgiftar vårt land inifrån”.

Ett hot mot demokrati och värderingar

84 procent av Trumpväljarna och 80 procent av Bidenväljarna anser också att motståndarsidans folkvalda politiker ”utgör ett tydlig och akut hot mot amerikansk demokrati”.

Så många som 90 procent av Trumps väljare menar dessutom att demokrater vill ”eliminera inflytandet av traditionella värderingar i den amerikanska livsstilen och kulturen”. 78 procent av Bidens väljare anser att republikaner vill detsamma med ”progressiva värderingar”.

Förtroendet för media som inte delar ens världsbild är också så låg att båda sidor gärna vill se censur. Tre fjärdedelar av både Trumps och Bidens väljare anser att ”vissa mediekanaler på den extrema [höger/vänster)-sidan har blivit så osanningsenliga att de bör censureras för att förhindra spridningen av farliga lögner”.