DEBATT. Den makt som IT-jättar som Google och Apple har över samhället är inte acceptabel. Detta skriver Piratpartiets partiledare Katarina Stensson i en debattartikel.

Ett av IT-jätten Googles kontor. Foto: Outreach Pete (CC BY-SA 2.0).

Piratpartiets partiledare Katarina Stensson konstaterar att hela våra digitala liv i princip styrs av de privata företagen Google och Apple och frågar sig vad som skulle hända om techjättarna exempelvis plötsligt beslöt sig för att stoppa appen mobilt bank-id som de flesta svenskar måste använda sig av dagligen.

”Makten över det digitala koncentreras allt mer till en liten grupp företag och deras allierade stater. Grindvakterna tar makten över vår kommunikation och våra datorer, och genom detta hela vårt samhälle. Det är inte acceptabelt för en demokrati. För den suveräna demokratins skulle måste vi bryta oligopolets makt över det digitaliserade samhället. Idag är det digitala Sverige till exempel beroende av mobilt bank-id, en app som i princip kan stoppas av två amerikanska företag (Apple och Google) när de känner för det. Det är inte hållbart”, konstaterar hon i debattartikeln i IDG.

Hon frågar sig vidare hur denna makt ska brytas och hur vi kan vara delaktiga i att ta tillbaka kontrollen över det digitala samhället – utan att för den sakens skull omöjliggöra fritt företagande.

Lösningen anser hon är att lagstifta om ”interoperabilitet”, alltså att olika tjänster ska kunna kommunicera med varandra utan att utvecklare riskerar att bli stämda i domstol av upphovsrättsinnehavaren.

”Detta upptäckte till exempel Power Ventures, ett företag som marknadsförde en tjänst där användare kunde smälta samman sina olika flöden från sociala medier. Företaget stämdes till döden av Facebook 2009”, skriver hon.

Stensson menar att det måste vara möjligt att utveckla program som exempelvis gör så att användaren kan prata med personer på både Facebook Messenger och Signal samtidigt fullt lagligt och att det ska vara enkelt att i domstol försvara sig i eventuella tvister mot storföretagen.

Detta är dock inte tillräckligt enligt Piratpartiet. Man vill också att techjättarna själva också aktivt gör det enklare att skapa dessa interoperabla tjänster och ta fram standarder för ändamålet.

”Vi pirater vill att du ska få köra vilka program du vill på datorn du äger, och inte bara vad oligopolet har godkänt. Vi vill att du ska få skicka vilka meddelanden du vill över internet, inte bara vad som kontrollerats och godkänts av oligopolet. Första steget dit är att lagstifta om interoperabilitet. Så kan vi decentralisera makten över det digitala samhället, flytta makt från oligarkin till medborgaren”, deklarerar hon avslutningsvis.


  • Publicerad:
    2021-03-08 19:00