EUROPA. Polska åklagare har valt att undersöka ifall den 60 000 man starka nationalistiska demonstration som ägde rum tidigare i november utgjorde lagbrott motsvarande ”hets mot folkgrupp”.

Den 11 november firades den polska nationaldagen med en demonstration med runt 60 000 deltagare. Bland annat ska budskapet ”rent Polen, vitt Polen!” ha hörts från demonstrationsdeltagare. Detta var något som kom att uppröra många globalistiska vänsterliberaler, däribland Sveriges inrikesminister Morgan Johansson som via Twitter manade till att ”slå tillbaka” mot de nationalistiska strömningarna i Polen.

Föga överraskande blev även Polens judar upprörda. Dessa fick dagen efter demonstrationen till stånd ett möte mellan landets chefsrabbin Michael Schudrich och det polska konservativa regeringspartiet Lag och rättvisas partiledare Jaroslaw Kaczynski. Judisk maktrörelsen basunerade sedan ut att de haft ett ”rakt och öppet” samtal med Kaczynski samt att denne undergivet tar avstånd från de nationalistiska och antisionistiska slagord som brukades under demonstrationen.

Som ett brev på posten har nu polska åklagare i veckan valt att undersöka ifall slagord och banderoller som användes under demonstrationen utgör lagbrott. I Polen får man nämligen inte ”öppet propagera för fascism och frammana hat” vilket är det som demonstrationens arrangörer samt vissa av banderollhållarna nu utreds för att ha gjort.

Det ska dock nämnas att den fega undergivenheten inte gäller alla av Lag och rättvisas ministrar – några har tvärtom hyllat den nationalistiska demonstrationen för att vara patriotisk.

Den polska regeringen har dessutom nyligen hotat den amerikanske nationalisten Richard Spencer att inte resa till landet vilket föranledde denne att ställa in en resa till en nationalistisk konferens som ägde rum i Warszawa tidigare i november.

Källor:
Polish prosecutors open racism probe of far-right march
White nationalist Spencer banned from 26 European nations


  • Publicerad:
    2017-11-22 23:05