INRIKES. Under våren 2018 inleder polisen sin nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser som arbetar i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden kan komma att få en kroppskamera till sin utrustning.

— Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen. Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Kameran kan fästas exempelvis på bröstfickan och sedan kontrolleras den helt av den polis som bär kameran. Kamerorna är utrustade med ett förinspelningsläge vilket innebär att när polisen trycker på inspelningsknappen finns bildmaterial redan inspelat sedan en halv minut tillbaka.

Inspelning av bild och ljud med kroppskameror får ske i syfte att förebygga, förhindra eller för att upptäcka brottslig verksamhet och för att utreda eller beivra brott.

Fasta övervakningskameror regleras av kameraövervakningslagen men kroppskameror anses inte vara uppsatta eller manövreras från annan plats, vilket därmed innebär att är det polisdatalagen som reglerar användningen av kamerorna.

— Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Hall.

Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm kommer att inledas successivt nu under de närmaste månaderna.

Testverksamheten kommer kontinuerligt att utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

Källa:
Polisen inleder försök med kroppskameror


  • Publicerad:
    2018-02-23 11:25