INRIKES Efter tre år av testprojekt och utvärderingar beslutades förra året att uniformerade poliser från 1 december 2022 ska bära en kroppskamera, som var polis aktiverar efter behag.

Det beslut om att kroppskamera ska ingå i uniformerade polisers normalutrustning, som trädde i kraft på onsdagen, innebär att möjligheten för en uniformerad polis att filma ett skeende alltid ska finnas. Ingenting tvingar dock honom någonsin att aktivera den avstängda kameran och ingenting hindrar honom från att stänga av den aktiverade kameran.

När kameran startar uppmärksammas omgivningen med en röd ljusdiod på kameran samt en tydlig ljudsignal, som antas förebygga ”våld och trakasserier” riktade mot poliser.

— I de fall brott ändå begås, filmar kameran händelsen och gärningspersonen kan därmed lagföras med hjälp av det registrerade bevismaterialet, säger Daniel Palfelt, nationellt ansvarig för introduktionen av kroppsburna kameror vid Noa, på Polismyndighetens hemsida.

Myndigheten introducerade 2018 för första gången kroppskameror för poliser i tjänst. En rad testprojekt med syftet att utröna deras värde för polisarbetet har sedan dess genomförts. Förra året fann i enkätundersökning över 80 procent av de deltagande poliserna att de av dem som burit kroppskameror löpt avsevärt mindre risk att utsättas för ”försök till påverkan eller trakasserier”. Projektledare har sedan 2018 konsekvent betonat kroppskamerornas funktion att underlätta för poliser att avläsa komplicerade och kaotiska situationer.

— Vid exempelvis våldsamma upplopp, där det kan vara svårt för den enskilda polisen att uppfatta vem som gör vad mot vem, bidrar den kroppsburna kameran med digital bevisning, vilket ökar möjligheten till lagföring, påpekar Palfelt.

Utvärderingen av de pilotprojekt, som genomförts under tre år, ledde förra året fram till ett beslut om att kroppskamera från och med 1 december 2022 ska ingå i uniformerade polisers standardutrustning. Som motiv för beslutet angavs dels kamerornas i studier belagda kapacitet att minska det våld och de trakasserier som riktas mot poliser, dels deras värdefulla funktion som skapare av bevismaterial.

— Med de kroppsburna kamerorna vill vi uppnå en brottsförebyggande och dämpande effekt, att färre väljer att uttala hot eller begå fysiska angrepp mot poliser eller att en situation inte eskalerar. I de fall brott ändå begås, filmar kameran händelsen och gärningsmän kan därmed lagföras med hjälp av det registrerade bevismaterialet, förklarar Daniel Palfelt från Noa på Polismyndighetens hemsida.