KORRUPTION Expressen har tidigare avslöjat att polisen Linda Staaf befordrades till chef över Noa när hon inledde en affär med ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving. Nu avslöjar dessutom Samnytt att Löfving gav älskarinnan en rejäl löneförhöjning.

Expressens avslöjande om ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving hemliga relation med polischefen Linda Staaf har beskrivits som ”ett hot mot rikets säkerhet”. Trots att hon saknade kvalifikationer och var civilanställd ska Staaf ha befodrats av Löfving till chef över viktiga Nationella operativa avdelningen (Noa).

Nu avslöjar tidningen Samnytt dessutom att Löfving ska ha gett sin älskarinna en rejäl löneförhöjning. Enligt Samnytts undersökningar anställdes Staaf 2006 av Polismyndigheten som ekonom med en ingångslön på 29 000 kronor. 2013 förflyttas hon till staben vid Rikspolisstyrelsen i Stockholm, där hon också arbetar som ekonom. Två år senare har Linda Staaf hunnit upp till en månadslön på 52 970 kronor.

Men när Mats Löfving befordrar ekonomen Staaf till chef för Noas underrättelseenhet får hon plötsligt titeln ”polismästare” och en löneförhöjning på drygt 10 000 kronor – från 52 970 kronor till 63 000 kronor i månaden. 

I september 2016 höjer Löfving älskarinnans lön ytterligare, denna gång till 71 250 kronor i månaden. Den införs dessutom retroaktivt från 1 januari, vilket innebär att hon får ytterligare utbetalningar för samtliga årets månader. Löfving motiverar beslutet med att Staafs uppdrag blivit ”större och mera omfattande” och att hon är ”fel lönesatt utifrån uppdrag och ansvar”.

Från att vara biträdande rikspolischefens älskarinna har hon sedan gått till att bli älskarinna åt Försvarsmaktens högste chef, ÖB Micael Bydén. I maj bekräftade Bydén att han skulle skilja sig från sin dåvarande fru, efter 23 års äktenskap. Redan juni avslöjades relationen mellan Staaf och Bydén.

— Ja, det stämmer. Jag kan bekräfta att vi är ett par, bekräftar Staaf till DN i november.

I september kunde Expressen dessutom bekräfta att Linda Staaf ska sluta på polisen och börja jobba på justitiedepartementet från och med 11 januari nästa år. Där kommer hon säkerligen att vara redo för ”nya äventyr”.