STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Förvaltningsrätten bötfäller företaget med 12 miljoner kronor för nyttjandet av kroppskameror i syfte att identifiera bötfällda plankare, som inte upplysts om förfarandet.

Av Förvaltningsrättens i Stockholm pressmeddelande, där domen mot Storstockholms lokaltrafik (SL) förklaras, framgår att medan dataskyddsförordningen medger ett bruk av kameror i syfte att dokumentera brott, så innebär däremot nyttjandet av dem för att fastställa identiteten på bötfällda plankare ett brott mot samma lag.

Domstolen bedömer det som särskilt graverande att de drabbade i detta fall inte informerats om den dokumentation som de utsätts för.

Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen) fällde i somras SL för integritetsbrott – på grunder liknande dem som åberopas i den nu aktuella domen.

Man fastställde därvid en administrativ sanktionsavgift om 16 miljoner kronor – en avgift som Förvaltningsrätten nu alltså sänker till 12 miljoner.

— Det är viktigt att noga överväga och bedöma både behovet av att behandla personuppgifter och vilket integritetsintrång det kan innebära när man inför ny teknologi som kroppsburna kameror, kommenterar chefsrådmannen Anna Önell den aktuella domen i Förvaltningsdomstolens pressmeddelande.