INRIKES. Enligt Brå är förtroendet för rättsväsendet väldigt lågt i så kallade särskilt utsatta områden. Polisen försöker därför öka förtroendet genom att ”rollspela och samtala” med invandrarungdomarna.

I de så kallade särskilt utsatta områdena i landet är förtroendet för polis och annan blåljuspersonal lågt. I det invandrartäta Stockholmsområdet Botkyrka arbetar man nu med att försöka vända trenden genom att ha sessioner innehållandes så kallade rollspel och samtal med polis, ambulans och räddningstjänst.

— Vi har under en längre tid haft problem med att vissa vill sprida hat mot blåljuspersonal och det försvårar vårt arbete. säger Martin Lazar, lokalpolis i Botkyrka.

Konceptet bakom ”samarbetsövningen” kallas för PAR, som står för ”polis, ambulans och räddningstjänst”. Lazar är en av de som kommit på arbetsmetoden då han uppger sig tycka att relationen till medborgarna är extra viktig. Han hoppas därför att förtroendet mellan rättsväsendet och ungdomarna kommer att förbättras genom ”informationsspridning och medförståelse”. Detta menar han i sin tur ska leda till att ”de kommer att kunna jobba utan att få motstånd”.

Enligt tidigare forskning ska bemötandet av rättsväsendet vara avgörande för vilket förtroende man senare har. Enligt senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), är det bara hälften av de som bor i så kallade utsatta områden som har förtroende för polisen, vilket är färre än boende i övriga områden.

Konceptet PAR drog igång för ett år sedan och ska enligt uppgift hittills ha varit lyckat. Därför har också Göteborgs kommun dragit igång med konceptet och de poliser som medverkar i arbetet hoppas även på att metoden kommer att spridas över hela landet.

Källa:
Rollspel med blåljuspersonal ska öka förtroendet


  • Publicerad:
    2018-04-16 21:10