Politiker i Ångermanland vill inskränka på yttrandefriheten enligt en undersökning gjord av nättidningen Allehanda.

Majoriteten av politikerna i Ångermanland tycker att vår grundlagsskyddade tryck- och yttrandefrihet bör inskränkas. Så ser det i alla fall ut om man tittar på undersökningen som skickats till samtliga kommunfullmäktige- och riksdagsledamöter samt landstingsfullmäktige i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsviks och Kramfors kommun. Totalt valde 174 ledamöter att svara på enkäten, vilket är 74 % av de som fick utskicket.

Politikerna fick i undersökningen en rad frågor som samtliga är av karaktären att de inskränker på tryck- och yttrandefriheten. Svarsalternativen som gick att välja mellan var: ”instämmer helt”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer inte alls” och ”tveksam, vet ej”

På frågan om man tyckte att postens personal själva skulle få välja om de ville dela ut material med ”åsiktsreklam och andra skrifter som propagerar för nazistiska, rasistiska eller andra i ett demokratiskt samhälle stötande uppfattningar” svarade 49 % att de instämde helt eller delvis med påståendet.

Att resultatet för hela undersökningen visade att majoriteten av de med politiskt bestämmande i kommunerna hade åsikter som gick emot grundlagen är inte unikt. För två år sedan drog branschorganisationen Tidningsutgivarna samma slutsats när de tillfrågade landets riksdagspolitiker. De visade sig också att motståndet mot den grundlagsskyddade friheten ökat sedan 2008 då samma undersökning utfördes.


  • Publicerad:
    2013-01-04 00:15