INRIKES. Sveriges pandemilager med medicinsk skyddsutrustning avvecklades av politiker som inte förstod vad de gjorde. Lagren hade behövts framför allt i början av coronakrisen då svensk sjukvård inte ens hade tillgång till basal skyddsutrustning.

Politikerna avskaffade beredskapslagren med medicinsk skyddsutrustning utan att ens förstå att de gjorde det. Foto: Pixnio (Public Domain).

Politikerna som röstade bort beredskapslagren med medicinsk skyddsutrustning förstod inte vad de gjorde, berättade Sveriges Radio under gårdagen.

Det visar sig nu att de politiker som var med och såg till att våra pandemilager skrotades inte förstod vad de klubbade igenom.

Dåvarande oppositionsledaren Dag Larsson (S) i Stockholm var en av de som röstade ja till planen att avveckla lagren. Han menar nu att ”någon” borde upplyst honom om vad han stod i begrepp att göra:

— Att de skrivningarna [om att regionen ska hålla lager] försvann i den nya pandemiplanen, det var jag inte alls medveten om, och blev inte heller uppmärksammad på.

— Jag önskar att jag blivit det, då hade jag kunnat bråka om det. Men jag kände inte ens till det, jag förstod inte att beredskapslagren försvann, berättar Larsson.

Det finns flera andra högt uppsatta hälsopolitiker både i Stockholm och Västra Götaland – som är de regioner som undersökts – som varit med och klubbat igenom beslutet att avskaffa beredskapslagren. Ingen av dessa vill dock ställa upp i någon bandad intervju.

Filippa Reinfeldt (M) som var den högsta hälsovårdspolitikern i Stockholm år 2011 när beslutet togs uppger att hon inte minns att någon alls, vare sig tjänstemän eller politiker, uppmärksammade lagerfrågan.

Den andra i ledningen, Birgitta Rydberg (L) håller med Reinfeldt och säger att frågan om pandemilagren gick med i högen bland många andra frågor vid samma sammanträde.

Gert-Inge Andersson (S) var högst hälsopolitiskt ansvarig i Västra Götaland där lagerskrivningen ströks 2013 men han kan inte nås. Andremannen Johnny Magnusson (M) som var med när beslutet fattades, är idag finansregionråd i Västra Götaland. Han låter hälsa att han inte vill vara med i någon intervju. Han har dock tidigare uttalat att han inte kände till att lagerhållningen var borttagen ur pandemiplanerna.

De tjänstemän som arbetade med frågan om lagerhållningen vill inte heller vara med på någon bandad intervju men säger att lagren togs bort av orsaker som att de ”inte är effektiva” eller kan vara ”miljöfarliga” eller på grund av ”ekonomiska skäl”.

I Aftonbladet benämns uppgiften att politikerna inte hade någon aning om vad de beslutade om som ”veckans mest skrämmande nyhet” och liknas vid en skräckfilm.

I sociala medier har nyheten om att politikerna inte förstod att de avskaffade pandemilagren upprört många. Någon kommenterade: ”Detta bevisar det oerhörda förakt många politiker hyser för medborgarna i Sverige och hur inkompetenta vissa är. Man ändrar lagar/beslutar i ärenden men ids inte ens ta reda på vad de handlar om och konsekvenser. Spela roll liksom – man är viktig, får säga ja/nej och casha in…”.

En annan Twitteranvändare skrev: ”Sverige har inte ’riktiga’ politiker. Inte som tar ansvar för Sverige, och arbetar för det svenska folket. Alltså som det är tänkt att ’folkvalda’ skall göra. Det existerar inte med dessa nu s.k. politiker. Det är verkligen skrämmande”.

En tredje menade att det är klart att politikerna vet vad de gör och att de sparar in på nödvändigheter för att istället lägga pengarna på ”menskonst”.


  • Publicerad:
    2020-05-29 17:30