UPPMANING. Polisen rekryterar informatörer i subversivt syfte gentemot Nordiska motståndsrörelsen och andra nationalistiska projekt – bli inte en tjallare som förråder dina kamrater.

Var tyst: När du gått med i Motståndsrörelsen skall du vara tyst om organisationen och dess verksamhet. Du har fått ett förtroende och skall upprätthålla det. Det du får veta om organisationen och dess medlemmar skall stanna hos dig. En grundregel är att allt som vi rapporterar om offentligt både får och bör du sprida – all annan informationen du får är sekretessbelagd. Att avslöja organisationshemligheter är förräderi. […]

Som aktivist i Motståndsrörelsen har du ett krav på dig att direkt kontakta din närmsta chef i […] fall […] du kontaktas av polis, SÄPO eller annan myndighet. […]

Vi lever i ett system som är djupt fientligt sinnat, som försöker utnyttja polismakten mot oss. […] det kan röra sig om allt från den trakasserande polisen på gatan under en flygbladsutdelning till utredningsgrupper bestående av folkfientliga karriärpoliser vilka fått i uppdrag att ”hitta något” för att kunna slänga aktivister och ledare i fängelse. […]

Informationen som insamlas kan användas i brottsutredningar men även användas i t.ex. smutskastningskampanjer, för utpressning och förmedlas vidare till makteliten.

— Aktivisthandboken

Trohet är ett av Nordiska motståndsrörelsens motton. Att vara trogen är att vara pålitlig. I sociala sammanhang talar man oftast om trohet och otrohet inom kärleksförhållanden. Men en individ kan också uppvisa trohet mot en grupp kamrater eller en högre idé.

En person som är trogen mot sina nationella kamrater utsätter inte dessa för onödig fara genom att föra vidare information om dem till myndigheter som har som uttalat mål att bekämpa organisationer som Motståndsrörelsen. Medlemmar i Motståndsrörelsen bör ha läst Aktivisthandboken och redan förstå detta, varför det förmodligen framför allt är partners och bekanta till våra medlemmar och aktivister som riskerar att bli kontaktade av polis eller underrättelsetjänst.

Särskilt under en valrörelse eller inför större demonstrationer kan myndigheterna vara intresserade av att underminera Motståndsrörelsen och till synes obetydlig information kan användas för att uppnå det målet. Därför ska man aldrig under några omständigheter ge dem någon information. När du väl slagit in på förräderiets väg genom att läcka information blir det också svårt att vända om, polisen kan nämligen använda ditt första förräderi för att utpressa dig till att begå fler svekfulla handlingar.

Polisen vänder sig oftast till moraliskt och mentalt svaga individer i jakten på informatörer, varför du bör se deras kontaktförsök som en förolämpning och göra klart för dem att du inte är en svag individ som kommer ge dem något. Ofta erbjuder polisen pengar eller andra favörer (som att se mellan fingrarna med ett brott du begått) i utbyte mot att du agerar informatör åt dem, men samarbetet gynnar i slutänden endast polisen och systemet – själv blir du först systemets slav och en förrädare till den nationella saken och slutligen, när ditt förräderi avslöjas, förlorar du dina kamrater och ditt anseende.

Om polisen kontaktar dig ska du dokumentera kontaktförsöket och informera dina kamrater om det. Även om du avfärdat polisens närmanden på ett helt korrekt sätt kan det se suspekt ut om du väljer att hemlighålla att polisen försökt rekrytera dig som tjallare. Därför gäller det att vara öppen med det från början, vilket också har en avskräckande effekt då polisen inte vill att denna ljusskygga verksamhet de ägnar sig åt ska bli offentlig exponerad på till exempel Nordfront.

Motståndsrörelsen är inte en kriminell organisation, men vi lever i ett kriminellt samhälle; ett samhälle där polisen öppet ägnar sig åt olaglig åsiktsregistrering, godtyckligt inskränker oppositionellas mötesfrihet, hjälper systemet att fängsla människor som uttrycker stöd för fel ideologi samt i vissa fall har förmedlat information om nationella aktivister till vänsterterrorister och i andra fall kontaktat arbetsgivare i syfte att få nationalister avskedade från deras jobb.

Befinner du dig i en situation där du förser polis, säkerhetspolis eller någon myndighet med information? Motståndsrörelsen kan utfärda amnesti till individer som agerar informatörer i dagsläget, förutsatt att en total uppriktighet om att göra rätt för sig råder. Kontakta i så fall Motståndsrörelsen på din ort (använd det krypterade kontaktformuläret under ”Kontakt”).

Om två timmar kommer Nordfront att publicera en artikel som tar upp ett avskräckande exempel på en person som agerade felaktigt och lät sig bli rekryterad som polisinformatör och inte kontaktade Motståndsrörelsen för en väg ut ur informatörsskapet.


  • Publicerad:
    2018-02-01 14:05