INRIKES. Så kallad prepping blir allt vanligare bland svenskar då många stärker sin personliga krisberedskap i kölvattnet av coronapandemin.

Allt fler svenskar förbereder sig för kristider och större katastrofer och stärker därför sin hemberedskap. Under coronakrisen har preppingen ökat och många väljer att bunkra stora mängder mat och andra nödvändigheter utifall dylikt i en krissituation inte längre går att få tag på.

En av dem är Andreas Karlsson, som till  skattefinansierade SVT förklarar:

— Jag ser framför mig att vi har en händelse som är så pass allvarlig att saker och ting aldrig återgår till det normala,

Han berättar vidare att han för fem år sedan köpte en stuga i skogarna utanför Örnsköldsvik som han planerar att flytta till om en katastrof skulle inträffa och där han också har lagrat stora mängder mat och på annat sätt förberett sig för en långvarig kris.

— Det enda jag ser är att samhället vi lever i är väldigt sårbart och det ser vi ju nu under den här pandemin, säger han.

Han påtalar också att prepping inte är en långsiktig lösning vid en samhällskollaps eller katastrof men att det kan vara tillräckligt för att klara sig tills samhället återgår till ”någon form av normalitet igen” och att bunkringen är att betrakta som en slags buffert tills man blivit mer självförsörjande.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har svenskarna, enligt en undersökning som gjordes i maj, fått ett ökat intresse för hemberedskap under coronakrisen. 48 procent av 1000 tillfrågade svarade då att man förstår att en omfattande hemberedskap är mycket viktigt.

— Pandemin har fått många att inse att när samhället inte fungerar så som vi är vana vid så är det viktigt att se över sina möjligheter att klara sig, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB.

Enligt enkäten hade 23 procent av de svarande redan förstärkt sin hemberedskap och 40 procent planerade att göra det.

När coronakrisen hade sin höjdpunkt i mars var MSB negativt inställda till att svenskarna börjat bunkra mat och medicin. Nu konstaterar dock myndigheten att Sveriges nationella beredskap faktiskt blir bättre om medborgarna själva ser till att vara förberedda för en krissituation..


  • Publicerad:
    2020-11-16 08:00