LÖGNMEDIER. Sveriges Radios chef hyllar likriktningen inom public service i Sverige som ger nyhetskonsumenterna ”en gemensam verklighet”.

Cilla Benkö. Bild: European Broadcasting Union/Youtube.

Sveriges Radios chef Cilla Benkö hyllar i en debattartikel likriktningen inom public service i Sverige, vars medarbetare på de skattefinansierade nyhetsbolagen hon anser vet mest om samhället.

Hon stödjer sig på att ”forskning visar” att ”starka och oberoende public service-medier gynnar demokratier, genom ett större samlat utbud av nyhets- och samhällsjournalistik och med medborgare som kan mer om politik och samhället i stort”.

Benkö kritiserar de stora nyhetsbolagen i USA. Hon anger dem som skräckexempel där medierna varit polariserade inför presidentvalet i USA, utan att ange vilka ”motpolerna” till de dominerande judiska medier som stödjer Demokratiska partiet är.

Hon anser att det i USA saknas en motsvarighet till den svenska public service ”starka opartiskhet”, och inkluderar i sin kritik mot USA därmed implicit även C-Span, trots att de har en mycket stor räckvidd i USA.

I Sverige är mediesituationen mycket bättre eftersom svensk public service tillhör kategorin ”starka, breda, oberoende och opartiska medier”, anser Benkö.

Cecilia Benkö skriver också i sin debattartikel att hon anser att det demokratiska samhället mår bäst av en gemensam verklighet, med gemensamma nyhetsförmedlare.


  • Publicerad:
    2020-11-20 11:05