PURIM. Purim, hur firas den och varför? OBS, artikeln innehåller material som ej lämpar sig för barn och känsliga personer.

Det två dagar långa purimfirandet 2021 har precis varit. Nordfront vill därför påminna vad Purim betyder för det judiska folket genom att återpublicera en gammal artikel från 2012.

Historia
Det sägs att judarna har firat Purim under tvåtusen år och det är otvivelaktigt en högtid med mycket gamla anor. Denna högtid begynner den 14 Adar i tolfte månaden enligt den judiska kalendern vilket, översatt till vår kalender, innebär ett skiftande datum som infaller i slutet av februari eller i mars. Under Purimfesten, som sker under glädjerika former, firar judarna minnet av deras seger över den ariske ädlingen Haman och morden på 75 000 av hans anhängare.
Denna händelse skildras i Esters bok i kristendomens Gamla testamente, vilket är detsamma som judarnas heliga skrift Torah.
I korthet handlar berättelsen om hur den depraverade persiske kungen ”Ahasveros”, efter att ha låtit avrätta sin drottning för att hon vägrat visa sig naken offentligt, beslutar sig för att välja en ny drottning. Efter att grundligen ha utprövat ett större antal jungfruliga kandidater fastnar kungen till slut för Ester, en föräldralös judinna som uppfostrats av sin kusin Mordokai, en judisk palatsintrigör.
Haman, som är det persiska rikets näst mäktigaste man, önskar förgöra judarna och lyckas utverka kungens tillstånd att iscensätta en riksomfattande pogrom mot dem.
Efter att Ester avslöjar för kungen att hon själv är judinna lyckas hon övertala honom att ge judarna möjligheten att slå till först. Haman hängs i en galge han förberett åt Mordokai och judarna skrider därefter till verket mot det persiska rikets övriga ”antisemiter”. Med kungens stöd slår judarna till mot Hamans lojala folk över hela riket. Under de följande dagarna dödas enligt Torah 75 000 människor. Judarna låter även hänga Hamans tio söner.
Stycket hämtat från artikeln: ”Vem är Amalek?

Hur firas Purim idag?
I synagogor och hem läser man högt ur Esters bok och när Hamans namn nämns, försöker alla (och speciellt barnen) föra så mycket oväsen som möjligt med hjälp av musikinstrument, visselpipor, skramlor, med mera. Detta för att alla skall slippa höra den hemska fiendens namn. Under högtiden äter man även en speciell kaka, oznei Haman (Hamans öra). Denna kaka har en mycket central betydelse i Purimfirandet. Under Purim ser man till att även distribuera dessa kakor till soldater som är i tjänst. Alla ska smaka deras forna fiendes öra och minnas.

En israelisk soldat mumsar på sin forna fiendes öra.

Det faktum att man har med barn på en högtid där man firar slakten av 75 000 ”antisemiter” kan tyckas makabert. Med ritualen vill man från tidig ålder lära de unga att världen är full av fiender som inget hellre vill än att förinta dem. De måste alltid vara beredda att ta till dödligt våld i ”självförsvar”. För de rättrogna är dessa berättelser allt annat än bara berättelser, det framgår tydligt på Chabad Stockholms hemsida. Chabad är en slags judisk tankesmedja som lär ut judisk kultur och judiska traditioner, mer än 3000 Chabadcenter fungerar som lobbycentraler för bland annat de judiska församlingarna runt om i världen. Om Esters bok i anslutning till Purimfirandet skriver den judiska tankesmedjan så här:

”Talmud talar om för oss att ”var och en som läser Megillan (Esters bok) baklänges ej uppfyller sin plikt”. Våra Lärde förklarar att ”baklänges” inte bara betyder motsatt håll, utan också att om man läser Megillan endast som om det vore en gammal historia, så har man missat poängen! Purimberättelsen är direkt relevant i vår nutida värld.”

En modern Purimsaga
Saddam Hussein och USA:s ambassadör, April Glaspie, möttes den 25 juli 1990 och vissa bedömare anser att Saddam Hussein vid detta möte fick uppfattningen att USA ej skulle ingripa om han anföll Kuwait. Ett problem ur irakisk synpunkt var att Kuwait krävde tillbaka det ekonomiska stöd man givit under Iran–Irak-kriget med hänvisning till att det var ett lån. Detta samtidigt som man enligt Iraks uppfattning sålde mer olja än vad OPEC-länderna enats om, resulterande i låga världspriser på råolja.
Kriget inleddes med att Irak den 2 augusti 1990 attackerade Kuwait och praktiskt taget ockuperade landet direkt. Samma dag enas FN:s säkerhetsråd om resolution 660, som går ut på att irakiska trupper omedelbart ska dra sig tillbaka från Kuwait. I januari 1991 blandar sig USA in i striden och inleder operation Ökenstorm (Desert Storm). Det enda reella motstånd Irak bjöd var en och annan scudmissil som skickades bland annat mot Israel. Efter att Irak blivit bekrigat i ungefär en månad fick man rådet från sin allierade (Sovjetunionen) att lyda resolutionen. Den 26 januari meddelade Saddam Hussein i Bagdads radio att irakiska trupper drar sig tillbaka och att tillbakadragandet skulle ske över dagen. Natten mellan 26 och 27 januari inledde USA och de allierade en massiv bombning av den motorväg som soldater och civila retirerade på. Man tömde allt vad som fanns på stridsflygplanen och bombplanen, bland annat klusterbomber. Detta ledde till att man sprängde cirka 1500 fordon, endast en liten del utgjorde militära fordon, de flesta var civila. Hur många dödsoffer som krävdes på denna motorväg (Highway of Death) finns det inga officiella uppgifter på men tusentals fick sätta livet till. Detta trots att varken civila eller retirerande soldater är legitima mål enligt t.ex. Genévekommisionen.
Vad har nu detta med Purim att göra, jo dagen efter den makabra bombningen inföll Purimfirandet. Det kan vara en slump att datumet inföll just efter händelsen, det kan också vara kallt beräknat för att sända ett meddelande till arabvärlden att man minsann inte bråkar med Israel eller deras allierade (t.ex. USA).

En man utbränd i sitt fordon från ”highway of death”, i förgrunden en purimskallra.

Vad som är sant är svårt att svara på men vi kan konstatera att massakern nämns i samband med dagens Purimfirande återigen saxat från tankesmedjan Chabads hemsida:

”Man behöver inte leta länge för att hitta Hamans nutida ”arvingar”. Nu som då finns onda människor som försöker göra det judiska folket till syndabockar och, G-d förbjude, utplåna oss från jordens yta. Varje gång de sticker upp för att förgöra oss tillintetgörs deras planer genom G-ds mirakulösa hand. Det mest slående exemplet, för inte så länge sedan, var Gulfkriget som slutade i seger på Purim 5751 (1991).”

Bilden t.v.
Irans president Mahmoud Ahmadinejad med kakor till öron saxat från The Jewish Blog-by-the-Bay, ett hot månne?

Med tanke på att makten över världens finansiella system har varit koncentrerad till ledande personer från detta folk under i alla fall de senaste 200 åren har de lyckats sätta de sina på viktiga nyckelpositioner välden över inom såväl politik, media som industri. Idag kan man inte ens kritisera ”den judiska lobbyn” utan att bli stämplad som en modern Haman.
Med vad som liknar psykopatisk religiös uppfostran, flera års värnplikt och tillgång till kärnvapen kommer sionisterna garanterat göra flera försök till att använda ”G-ds mirakulösa hand” för att jaga icke-judar som vägrar att inordna sig i den nya världsordningen.

Ett exempel på judarnas G-ds mirakulösa hand kan göra. film från ”Highway of death”:

Artikeln publicerades ursprungligen 2012-03-07


  • Publicerad:
    2021-03-01 00:01