POLITIK. Efter att regeringens förslag att kriminalisera terroristorganisationer sågades av lagrådet tidigare i år kommer regeringen nu med ett nytt omarbetat lagförslag.

Justitieminister Morgan Johansson (S).

I slutet av februari skickade regeringen ett förslag till lagrådet om att göra det straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet och att ha andra former av samröre med en terroristorganisation.

Lagrådet svarade då att det kunde strida mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten att förbjuda deltagande i en organisation och gav regeringen i bakläxa att omarbeta förslaget.

Idag skickas det nya förslaget ut på remiss under sex veckor. Justitieminister Morgan Johansson (S) säger till Ekot att man nu har valt att släppa deltagandebrottet, och istället utvidgat samröresbrottet till att omfatta fler gärningar:

— Vi har ju arbetat om förslaget, och vi går nu vidare med ett självständigt och utvidgat samröresbrott, där vi täcker in så många handlingar som vi kan, inom ramen för de begränsningar som grundlagen sätter upp.

Morgan Johansson förtydligar också vilka typer av handlingar som regeringen vill kriminalisera:

— Till exempel att ta befattning med vapen, att upplåta lokaler eller mark för en terroristorganisation, att ordna möten, att försöka rekrytera till en terroristorganisation, att resa utomlands för att ha samröre med en sådan organisation. Det är olika handlingar där man helt enkelt försöker understödja och främja en terroristorganisations verksamhet, säger han.

Samröresbrottet ska enligt lagförslaget kunna ge upp till sex års fängelse och betraktas som grovt. Vad som ska ses som en terroristorganisation blir upp till domstolarna att besluta enligt regeringen.

— [Lagen] innebär att man täcker in ett mycket större område än det vi i dag har kunnat lagföra för, exempelvis en stor del av de handlingar som begåtts av de personer som fortfarande befinner sig i Syrien och har jobbat för IS, säger justitieministern.

Den nya lagen om samröre med terrororganisationer skulle kunna börja gälla nästa år, tror Johansson.

I intervjun med Ekot nämner inte Johansson något om så kallade högerextrema organisationer, utan hänvisar bara till sanktionslistor från EU och FN över vilka organisationer som ska anses som terroranstrukna.

Källa:
Nytt lagförslag mot terrorsamröre – efter lagrådets kritik


  • Publicerad:
    2019-05-21 09:35