INRIKES. Den 1 augusti är det tänkt att regeringens nya terrorlagstiftning ska börja gälla. Men i ett remissvar underkänner lagrådet lagförslaget eftersom ”samröre med organisationer som i teorin förespråkar revolution” också kan komma att bli olagligt.

”Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt”, menar justitieminister Morgan Johansson (S).

Enligt regeringens nya terrorlagstiftning ska den som deltar i en terrororganisation kunna dömas till upp till två års fängelse, eller sex år vid grovt brott. Även samröre med en terroristorganisation ska bli straffbart, vilket innebär att en person som exempelvis tillhandahåller en lokal år en terroristorganisation kan dömas till två års fängelse.

Vilka organisationer som är terroristorganisationer framgår inte i lagförslaget – istället överlämnar man det åt domstolar att avgöra. Men i lagförslaget finns något som kan kallas för en definition:

Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Innan lagförslaget ska börja gälla – vilket är planerat till den 1 augusti – har regeringen skickat ut det på remiss till olika instanser. Nu underkänner också lagrådet, vilket anses som en av de tyngsta instanserna, förslaget i sin helhet. I ett uttalande varnar man för att förslaget kan bryta mot föreningsfriheten genom att samröre med organisationer som ”i teorin förespråkar revolution”, eller ”ägnar sig åt civil olydnad” blir olagliga enligt den nya lagen.

Justitieminister Morgan Johansson tar allvarligt på lagrådets invändningar och har nu bjudit in M, C, KD, L och MP – som ingår i överenskommelsen om terrorlagstiftningen – för att diskutera hur man går vidare.

— Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt. Vi får naturligtvis analysera det för att se om det finns någon väg framåt i detta, säger Morgan Johansson till Sveriges Radio Ekot.

Själv delar han dock inte Lagrådets uppfattning att lagen skulle strida mot föreningsfriheten.

— Den som utredde det här är ju själv domare i Högsta domstolen och menade ju att det här var inom ramen för föreningsfriheten, säger han.

Morgan Johansson har tidigare sagt att även så kallade högerextremister kommer att omfattas av den nya terrorlagstiftningen.

Lagrådets uppgift är att granska lagförslag innan de läggs fram inför riksdagen. Riksdagen kan dock gå vidare även om lagrådet underkänner ett lagförslag, vilket man exempelvis gjorde med den så kallade gymnasielagen som gav tusentals afghaner amnesti och uppehållstillstånd i Sverige trots att de egentligen inte hade rätt att stanna i landet.

Källor:
Lagrådet underkänner förslag om ny terrorlag
Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation


  • Publicerad:
    2019-03-20 16:10