INRIKES. En ny terrorlagstiftning är på väg att implementeras i Sverige.

Morgan Johansson (t v).

Terroristbrottsutredningen har tagit fram ett lagförslag som skickats till regeringen och den kontroversielle justitieministern Morgan Johansson. Tanken är att den nya lagen ska samla all terrorlagstiftning under en lag, till skillnad från idag där den finns i tre olika lagar.

Enligt utredningen ska alla typer av brott kunna klassas som terrorbrott. Till exempel ska brott mot en etnisk minoritet eller HBTQ-personer till skillnad från idag kunna betraktas som terrorbrott.

— Då blir det solklart att om man till exempel ger sig på etnisk grupp i befolkningen så kommer det att betraktas som terroristbrott. Där har det tidigare funnits en oklarhet, kommenterar Morgan Johansson.

Enligt statliga SVT kommer även propagandaspridning som ”innebär ett mer allmänt stöd för terrorism” att bli olagligt.

Personer som begått terroristbrott utomlands kommer dessutom att kunna åtalas och dömas i Sverige. Preskriptionstiden för terroristbrott kommer också att tas bort genom den nya lagstiftningen.

Röstas lagen igenom kommer den att träda i kraft den 1 juli 2021.

Källor:
Höjda straff föreslås i ny terrorbrottslag
Terrorlag föreslås omfatta propaganda


  • Publicerad:
    2019-11-26 19:40