SOSSERI. Eftersom någon EU-liberal påpekat att den svenska regeringen utvecklat ”totalitära tendenser” går nu justitieminister Morgan Johansson i svarsmål. ”Det tonläget är svårbegripligt”, skriver justitieministern i en debattartikel i HD. Han har själv nämligen en ”journalistisk bakgrund”.

Att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är en vän av unga rasfrämmande män visste vi. Nu påstår han sig även vara yttrandefrihetens försvarare i EU.

Det var i början av veckan som den liberale EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic gick till angrepp mot den svenska regeringen och dess justitieminister Morgan Johansson (S) i en debattartikel på Sydsvenskan. Detta trots att hans eget parti agerar stödparti åt samma regering hemma i Sverige.

Bakgrunden är ett lagförslag om censur av så kallat terrormaterial på Internet, som EU nu beslutat ska implementeras av alla medlemsländer. Selimovic är nöjd med det slutgiltiga förslaget, men menar att regeringen var beredd att släppa fram en tidigare version av samma förslag, som var ”hårdare” och som stred mot svensk grundlag.

”Totalitära tendenser och populism av den modell den svenska regeringen och Morgan Johansson visat prov på är farlig”, skriver Selimovic. Han menar också att regeringens agerande ”inte bara handlar om att Morgan Johansson och regeringen ville plocka poäng på att vara tuffast mot terrorismen”, utan även om att socialdemokrater är ”dåligt lämpade för att hantera sådana lagar på grund av sin övertro på staten – som ofta utgörs av samma socialdemokrater”.

”Att vara misstänksam mot staten är för dem som att vara misstänksam mot sig själva”, menar Selimovic.

”Jag har faktiskt en journalistisk bakgrund”
Men Morgan Johansson håller inte med Selimovic. Han menar att regeringen i allmänhet och han själv i synnerhet är goda vänner av både yttrande- och tryckfrihet.

”Jag har själv journalistisk bakgrund, och är väl medveten om hur viktigt det är i en demokrati med ett starkt skydd för yttrande- och tryckfrihet”, skriver Johansson i en replik i Helsingborg Dagblad.

Johansson påpekar även att Socialdemokraterna har ett brett politiskt stöd bakom sitt agerandet, som också inbegriper Selimovics eget part:

Det höga tonläget blir svårbegripligt mot bakgrund av att regeringens ståndpunkter förankrats i riksdagen, och backats upp av samtliga partier i konstitutionsutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden. Liberalerna också.

Till skillnad från Selimovics påstående hävdar Johansson att regeringen under förhandlingarna ”arbetade aktivt” för att skapa regler som skulle stoppa spridning av så kallat ”terrorisminnehåll” utan att dessa skulle hamna i konflikt med svenska grundlagar.

Justitieministern slår sig för bröstet och menar att det är tack vare hans regering som de nya EU-lagarna ger ”tydligt stöd för rätten till yttrandefrihet samt mediernas frihet och mångfald”.

Förutom att skriva debattartiklar har Morgan Johansson gjort sig känd som en stark förespråkare av att förbjuda politisk opposition. Han samarbetar öppet med internationella judisk makt-organisationer och lade för ändamålet nyligen fram en kontroversiell antiterrorlag som han fick dra tillbaka när Lagrådet påpekade att den strider så pass mot grundlagen att den är omöjlig att implementera.

Källor:
Debattinlägg: ”Totalitära tendenser och populism av den modell den svenska regeringen visat prov på är farlig.”
Debattinlägg: ”Att påstå att den svenska regeringen skulle ha struntat i tryck- och yttrandefriheten är fel.”


  • Publicerad:
    2019-04-20 10:00