INRIKES. Riksdagen antog på onsdagen förslaget om hårdare straff för att attackera blåljuspersonal eller annan samhällsnyttig verksamhet. Maxstraff för grovt blåljussabotage blir livstids fängelse.

Riksdagen beslutade om upp till livstids fängelse för att ”störa” polisen. Foto: Janwikifoto (CC BY-SA 3.0) respektive Pixabay.

Riksdagen beslutade på onsdagen att införa ett nytt brott, sabotage mot blåljusverksamhet. Införandet av det nya brottet gör det straffbart att attackera eller på annat sätt störa blåljuspersonal som polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård och därigenom försena eller hindra deras arbete.

Straffet för det nya brottet som införs den 1 januari blir upp till fyra års fängelse och för grovt brott lägst två år och upp till arton år eller livstids fängelse.

Straffen för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärptes till lägst ett eller högst sex års fängelse. Riksdagen antog även tillkännagivanden om att tullpersonal och kustbevakare ska ha samma straffrättsliga skydd.

Man röstade samtidigt igenom en skärpt lagstiftning mot hot, våld och ”trakasserier” mot politiker och riktade en uppmaning till regeringen om att även skärpa straff för ”betydelsefulla yrkesgrupper för det demokratiska systemet” som till exempel journalister.

Källa:
Ny lag: Livstids fängelse för att kasta sten på polisen


  • Publicerad:
    2019-11-21 10:10