MÅNGKULTURELLT DRÖMSAMHÄLLE I takt med att våldsbrottsligheten ökar och kryper allt lägre ner i åldrarna tvingas regeringen ta till nya metoder. Enligt justitieministern kommer man nu att utreda en sänkning av straffmyndighetsåldern så långt ner som till 12 år.

Skjutningarna i Sverige har under många år eskalerat medan gärningsmännen blivit allt yngre. Nu säger den moderate justitieministern Gunnar Strömmer att allvaret i problemet ”delvis” överraskade även honom när han tillträdde efter valet i höstas.

— Brottsligheten tränger djupt ner i åldrarna och vi har en ordning som är utformad för en helt annan verklighet. Det är en fördjupad insikt som gjort mig lite omskakad, sade Strömmer enligt Expressen.

Enligt honom ska man nu se över en sänkning av straffmyndighetsåldern för att få bukt med problemet. Strömmer hänvisar till Tidöavtalet där det är stipulerat att man ska tillsätta en utredning med uppgift att se över en sänkning av straffmyndighetsåldern. I dagens läge räknas en person under 15 år inte som straffmyndig.

"Brottsförebyggande"

Justitieministern menar att sänkningen av straffmyndighetsåldern också ska ha ett brottsförebyggande syfte:

— Om man väl har begått sina första brott är det mycket enklare att glida över i grövre brottslighet. Så skärpningar på det här området är helt centralt som preventiv åtgärd i den långsiktiga kampen mot den grova organiserade brottsligheten, kommenterade han angående åtgärden.

Justitieministern vill inte uppge någon exakt ålder man siktar på utan svarar svävande att han ”utgår från att den nya straffmyndighetsåldern kommer att hamna någonstans mellan 12 och 15 år

Antalet skjutningar i Sverige ska enligt dödsskjutningar.se uppgå till 136 stycken sedan årets början. I dessa ska 16 personer ha avlidit och 43 skadats.