POLITIK Regeringen ska i juli 2024 presentera ett förslag om att ändra på villkorlig frigivning. De vill även att det ska införas en påföljd kallad förvaringsdom, som idag finns i Danmark och Norge.

Regeringen har nu gett en utredare i uppdrag att försöka ta fram ett förslag för att ändra på den villkorliga frigivningen.

Det ska fortfarande finnas möjlighet till villkorlig frigivning vid gott uppförande, men först efter att tre fjärdedelar av straffet avtjänats, till skillnad från idag när det är två tredjedelar av straffet som gäller.

Det ska även utredas om en icke tidsbestämd frihetsberövande påföljd. Om man anses vara en särskilt samhällsfarlig brottsling ska man kunna dömas till förvaringsdom. Ett exempel på särskilt samhällsfarliga brottslingar är sexualbrottslingar med hög återfallsrisk. Döms man för till exempel grov våldtäkt mot barn får man idag ett tidsbestämt straff. Regeringens förslag innebär att en sådan person istället ska kunna dömas till förvaringsdom utan någon bestämd frigivning. Denna påföljd finns idag i Danmark och Norge.

Utredningen ska presenteras i juli 2024.