POLITIK Sedan förra sommaren har ett förslag om vistelseförbud för gängkriminella utretts. Förbudet ska kunna gälla även om personer inte har dömts för brott och föreslås gälla på allmän plats samt andra platser som till exempel skolgårdar.

Sedan förra sommaren har utredaren och rådmannen Sara Markstedt utrett frågan om vistelseförbud för gängkriminella i vissa områden. Förslaget innebär att personer som stöttar kriminella nätverks brottslighet ska kunna få vistelseförbud i särskilda områden.

Syftet med vistelseförbudet är att minska brottslighet och att öka tryggheten. Förbudet ska kunna gälla på vissa platser även utan att personen är dömd för brott.

— Tanken är att om flera personer får vistelseförbud samtidigt i ett område med hög konfliktnivå minskar risken att personer som står i konflikt med varandra möts på gator och torg. Då är det impulsiva skjutningar, hämndaktioner och våldsspiraler som kan förhindras, säger Sara Markstedt.

Även narkotikahandel och utpressnings ska kunna förhindras med hjälp av förbudet. Enligt Markstedt ska även sprängningar och skjutningar kunna förhindras direkt med hjälp av vistelseförbudet.

Enligt förslaget ska förbudet gälla på allmän plats och även på andra platser som till exempel skolgårdar. Den som bryter mor förbudet ska kunna få upp till ett års fängelse.

— Får man verkligen begränsa rörelsefriheten på det här sättet för en person som inte själv har dömts för brott? Svaret i den här promemorian blir ja, det får man för ändamålet att förhindra gängbrottslighet, men bara under vissa förutsättningar, säger Markstedt.

Förslaget har nu skickats på remiss av regeringen. Lagen föreslås gälla från 1 juli nästa år.