ÖVERVAKNING Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår hemliga tvångsmedel i kampen mot grov brottslighet. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är de föreslagna åtgärderna nödvändiga för att kunna bekämpa och förebygga brott på ett effektivt sätt.

Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår hemliga tvångsmedel för att bekämpa grov brottslighet, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till TT.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) meddelade vid en pressträff att regeringen kommer att fatta ett beslut om en proposition som rör hemliga tvångsmedel. Beslutet kommer som en respons på den exceptionellt negativa brottsutvecklingen i Sverige.

En av de föreslagna åtgärderna är att ge polisen ökade befogenheter att avlyssna elektronisk kommunikation i kampen mot grov brottslighet, inklusive gängkriminalitet. Enligt justitieminister Strömmer är det av yttersta vikt att kunna få tillgång till informationen i ett tidigt skede av brottsligheten för att förhindra och lösa sådana brott.

Förslagen grundar sig på en utredning som tillsattes av den tidigare regeringen, enligt TT

Om lagändringarna godkänns kommer de att träda i kraft den 1 oktober i år.