VETENSKAP. Forskare har funnit bevis för att området runt Sydpolen var täckt av regnskogar för 90 miljoner år sedan. Orsaken tros ha varit den tidens mycket höga halter av koldioxid i luften.

Regnskog. Foto: Pixabay.

Ett tyskt-engelskt forskarlag har vid en expedition undersökt jordlagren under isen i Antarktis. Där har de funnit spår av pollen, rotsystem och blommor som har legat begravda under havsbottnen ända sedan krita-perioden som pågick för 146-65 miljoner år sedan.

Genom tester och röntgenundersökningar av sedimentproverna har forskarna nu kunnat fastställa att kusten vid västra Antarktis utgjordes av sumpmark och regnskog, och att medeltemperaturen låg runt tolv grader under året. Som jämförelse så är dagens medeltemperatur i Tyskland tio grader.

Anledningen till det varma och gröna klimatet vid Sydpolen tros av forskarna bakom studien bero på den höga halten av koldioxid i luften under den här tidsperioden. Enligt deras beräkningar var nivåerna av koldioxid upp till fyra gånger högre än idag, och upp emot dubbelt så höga jämfört med vad tidigare forskning visat.

— Det nya är inte att de funnit skogar på Antarktis, det har vi vetat sedan länge. Men de presenterar mycket högre värden av koldioxidhalter i atmosfären än man tidigare ansett att det var, och det är nya och intressanta resultat, säger Vivi Vajda professor i paleontologi och enhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Krita-perioden, då dinosaurier vandrade på jorden, var en av de varmaste tidsperioderna och nivån på havsytan kan ha varit 170 meter högre än idag. Men fram tills nu har kunskapen om väderförhållandena runt Sydpolen har varit begränsad.

— Forskare har länge debatterat hur det var möjligt att ha isfria poler samtidigt som liv fortfarande kunde existera vid tropikerna. Vid så höga koldioxidvärden som de presenterar borde tropikerna varit extremt heta öknar utan flercelligt liv, men fossilen visar ett helt annat scenario; att tropikerna härbärgerade växter och djur, säger Vivi Vajda.

Källor:
Traces of ancient rainforest in Antarctica point to a warmer prehistoric world


  • Publicerad:
    2020-04-04 19:15