Istäcket vid Arktis har i sommar krympt till ett nytt bottenrekord. Den 16 september täckte isen ett område på 3,4 miljoner kvadratkilometer, vilket är hela 18 procent mindre än det tidigare rekordet från 2007.

Orsaken till den stora avsmältningen i sommar tros vara att det allt tunnare istäcket numera till stora delar består av is som nybildas varje vinter och som alttså inte är lika stabil i jämförelse med den is som legat i många år. Teorin får stöd från Walt Meier, en amerikansk forskare från National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Många menar också att det är den totalt oansvarsfulla rovdriften på naturen som kraftigt bidrar till klimatförändringarna.

Allbedoeffekten (albedo avser förhållandet mellan mot jorden infallande solenergi och den del av solstrålningen som vid marken eller molnen studsar tillbaka mot rymden) innebär att tidskurvan för förloppet inte är linjär, alltså att när isen väl börjat smälta kommer utvecklingen att ske i allt snabbare takt. Isen, som är vit, reflekterar solens strålar på ett mer effektivt sätt jämfört med smältvattnet. Ju mer is som smälter, desto mer solstrålar fångar vattnet upp och temperaturen höjs ytterligare.

En grupp forskare från NSIDC tror att säsongens lägsta isnivå nu är nådd. ”Vi är nu i okänt territorium. Vi har länge känt till att när planeten värms upp, skulle förändringarna upptäckas först, och ses tydligast i Arktis, men få av oss var förberedda för hur snabbt förändringarna faktiskt skulle ske”, säger Mark Serreze från NSIDC. 


  • Publicerad:
    2012-09-30 21:10