MEDIA. Den ryska tidningen Russia Insider har fattat ett redaktionellt beslut om att öppet skriva om ”det judiska problemet” och arbeta för att bryta tabut kring ämnet.

I en lång ledarartikel med titeln ”It’s Time to Drop the Jew Taboo” skriver Charles Bausman att hans tidning tänker börja tala öppet om judefrågan. Bausman är chefredaktör för tidningen Russia Insider som han också grundade 2014 i efterdyningarna av statskuppen i Ukraina. Russia Insider är baserad i Moskva och publiceras både på engelska och ryska. Tidningen är ett oberoende medborgarjournalistiskt projekt som finansieras genom crowdfunding (donationer) och har som huvudsyfte att bekämpa den västerländska lögnpressens antiryska hetspropaganda.

Artikeln om den nya redaktionella hållningen till judefrågan publicerades i måndags och fastslår bland annat i en av sektionerna att fientligheten mot Ryssland och den ryska statsledningen som finns i västvärlden till stor del är ett fenomen som drivs på av judiska intressen.

I artikeln tar Bausman också upp hur begrepp som ”sionister”, ”eliten”, ”globalister”, ”neokonservativa”, ”den djupa staten”, ”nya världsordningen”, ”bankmaffian”, ”anglosionister” och liknande egentligen bara är dåliga eufemismer för ordet ”judar”. Det som förenar de här människorna, enligt Bausman, är deras judiska ursprung och därför är det bara förvirrande att kalla dem för något annat än judar. Om i övrigt duktiga skribenter som inte nämner judefrågan skriver Bausman följande:

Sorgligt nog blir mycket av det som de skriver [om hetsen mot Ryssland] meningslöst, och på gränsen till tjänstefel, eftersom den judiska strävan efter konfrontation med Ryssland är den överlägset mest betydelsefulla faktorn. Att exkludera den från en diskussion om geopolitik är att ignorera elefanten som inte står och gömmer sig i ett hörn, utan snarare dansar Mazurka mitt i rummet. Vi bör inte glömma att medvetet undanhållande av information är en del av släktet lögner, vilket också erkänns av lagen.

Bausman skriver vidare i inledningen av artikeln att judiska lobbygrupper har stor del av skulden för de senaste 30 årens krig:

Jag har blivit övertygad om att ifall vi inte bryter detta tabu, så kommer inget förbättras i den mänskliga katastrof som pågår geopolitiskt. Miljoner har dött de senaste 30 åren och om vi vill stoppa denna trend och undvika den kataklysm som närmar sig, måste vi ha friheten att kritisera de skyldiga. Det är för mig, precis som för många andra, klart att en stor del av skulden för detta kommer från judiska grupper.

Längre in i artikeln pekar Bausman specifikt på USA:s krigande i Mellanöstern som orsakat av judarna. Vidare skriver Bausman att det judiska inflytandet på amerikansk utrikespolitik är ett hot på ”utrotnings-nivå” mot hela planeten.

Som alla namnkunniga judisk makt-kritiker tar Bausman också upp judarnas inflytande över västerländska medier. Bland amerikanska medier pekas CNN, New York Times och Washington Post ut som särskilt judiska och antiryska. Bausman menar i artikeln att hela ”Fake News”-fenomenet i grund och botten är judiskt.

Bausman hyllar också den amerikanska alternativhögern och säger att så länge som de öppet talar om judefrågan och rasfrågan, som andra inte vågar röra, kommer deras politiska relevans att fortsätta öka. Även författaren Kevin MacDonald och vissa specifika Alt Right-poddar nämns i gillande ordalag av Bausman.

Att kritisera judisk makt kan enligt Bausman göras ”rättvist och ärligt” utan att man behöver ha ett ont uppsåt mot det judiska folket. Som svar på invändningen att det finns enskilda goda judar skriver Bausman att undantag från en politisk trend inte innebär att trenden försvinner och blir politiskt irrelevant. Bausman framför i artikeln en teori om att det är judarna inom eliten som är degenererade och fördärvar alla judar som klättrar upp till elitpositioner:

Problemet verkar uppstå när judar hamnar i positioner med makt, alltså när de uppgår i den fruktade ”eliten”. Då, av någon anledning, och oavsett de enskilda judarnas politiska läggning eller andra individuella egenheter, blir de ”up to no good” – och något går allvarligt fel. Kanske är de mäktiga judiska institutionerna – media, banker, film- och musikindustrin etc. – i händerna på degenererade typer som kräver dåligt beteende som pris för inträde. Jag vet verkligen inte, men uppenbarligen måste frågan utredas, eftersom bevisen talar för att mycket av de verksamheter som domineras och formas av judar är en bottenlös grop av problem med en särskild förkärlek för lögnaktighet och cynism, fientlighet mot kristendom och kristna värderingar samt inom geopolitiken en tydlig blodtörst.

Bausman skriver även att han tror att det ligger mycket i påståendet att den blodiga ryska revolutionen i stor utsträckning var en judisk revolution. Detta kan eventuellt kopplas till att den ryska regeringen officiellt startat en utredning om mordet på den ryska tsarfamiljen för att utreda om det kan ha varit ett ritualmord, vilket judar tolkat som en i sig antisemitisk utredning då de ser sig själva som huvudmisstänkta om ett sådant brott har begåtts.

Avslutningsvis uppmanar Bausman skribenter att skicka in artiklar om judefrågan till Russia Insider samt välkomnar donationer från de som välkomnar den nya redaktionella policyn, då kritiker till beslutet antas dra tillbaka sitt stöd. I skrivande stund ser det ut som att Bausmans 5000 ord långa artikel om judefrågan har lästs av 100 000 personer.

Läs hela artikeln på Russia Insider HÄR.


  • Publicerad:
    2018-01-20 13:30