NORDEN. Då både Sverige och Finland nu inom kort kommer att underteckna värdlandsavtal med Nato har ordföranden för den ryska dumans utrikesutskott meddelat att han inte längre betraktar länderna som neutrala länder.

Igår skrev Nordfront att Sverige är på väg att teckna ett avtal med Nato som kommer att göra Sverige till ett ”värdland” åt Nato, vilket innebär att Nato kan skicka trupper till Sverige ”om behov uppstår”. Avtalet kommer även öppna upp för fler Nato-övningar i Sverige.

Även Finland har meddelat att de kommer underteckna samma avtal som Sverige. Båda länderna förväntas underteckna avtalen under ett Nato-toppmöte nästa vecka.

Många ser undertecknandet av avtalet som att Sveriges regering försöker smyga in Sverige i Nato, vilket bland andra Wolfgang Hansson i Aftonbladet uttryckt. Hansson menar att Alliansen inte öppet hårt driver frågan om Nato-medlemskap utan istället hela tiden tar mindre steg för att närma sig Nato så att ett medlemskap till slut inte kommer framstå som särskilt drastiskt. Enligt Hansson görs detta för att svenska folket är negativt inställt till ett Nato-medlemskap.

En annan som är kritisk till att Finland och Sverige närmar sig Nato genom att underteckna dessa avtal är Alexej Pusjkov, ordföranden för den ryska dumans utrikesutskott. Han anser att Finland och Sverige i och med detta inte längre är neutrala länder.

— Att gå med i Nato är nästa naturliga steg, säger Pusjkov till tidningen Izvestia.

Källa:
Dumans utrikeschef: Finland är inte längre neutralt


  • Publicerad:
    2014-08-28 13:10