VECKANS FRÅGA. En överväldigande majoritet av Nordfronts läsare vill inte se att Sverige går med i Nato.

veckans-fråga-natoMotstånd mot Nato-medlemskap har genom åren varit kompakt bland svenskarna. Senaste Sifo-mätningen visar att 50 procent var mot och 31 procent för ett medlemskap.

För männen låg siffrorna på 51 procent Nej och 36 procent Ja, medan kvinnorna var på 48 procent Nej och 26 procent Ja. Betydligt fler kvinnor än män (26 mot 12 procent) svarade Vet ej.

Nordfront ställde samma fråga som Sifo och fick följande resultat:

Nej: 81 procent
Ja: 16 procent
Vet ej: 3 procent

Om man räknar enbart männen är siffrorna:
Nej: 81 procent
Ja: 16 procent
Vet ej: 3 procent

Och för kvinnorna gäller siffrorna:
Nej: 79 procent
Ja: 14 procent
Vet ej: 7 procent

Siffrorna (som är avrundade till närmaste procenttal och inte helt exakta) visar att en överväldigande majoritet, bland såväl män som kvinnor, är negativt inställda till ett Nato-medlemskap. Kvinnorna har några procent fler Vet ej-röster än männen, men är betydligt mer säkra än kvinnor i stort.

Den negativa inställningen bland nationella gentemot Nato beror enligt exempelvis signaturen Angantyr på att den är ”ett våldsverktyg mot stater och folk som inte godtar den globala världsordningen”:

NATO är USAs och sionisternas våldsverktyg mot stater och folk som inte godtar den globala världsordningen så svaret är självfallet NEJ. Den svenska maktelitens baktanke är förstås också att kunna hantera en revolt nu när man avvecklat det egna försvaret.

Även andra angriper politikerna för att ha förstört det svenska försvaret och flera förordar ett starkt nordiskt försvar. Aurora Borealis skriver:

Sverige ska vara strikt alliansfritt och neutralt i väntan på att ett nordiskt försvarssamarbete kan etableras. Allt samarbete med NATO måste upphöra, men samtidigt ska vi se till att bereda marken för ett nordiskt försvar, så långt omständigheterna tillåter.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2014-09-15 15:00