UTRIKES USA importerar allt mer rysk olja, trots kriget i Ukraina. Detta uppger en rysk tjänsteman.

Trots att västvärlden efter Rysslands invasion av Ukraina infört nya sanktioner mot Ryssland har USA ökat importen av rysk olja med 43 procent, eller 100 000 fat per dag, under den förra veckan. Detta enligt Mikhail Popov, som är andreman i Rysslands säkerhetsråd.

USA har satt den 22 april som ett stoppdatum för att avsluta handelsavtal med Ryssland rörande olja och kol. Något annat man enligt dessa uppgifter fortfarande importerar är ryskt gödningsmedel.

Den senaste tiden har Bidenadministrationen sålt delar av USA:s strategiska oljereserv, som minskat till rekordlåga nivåer, för att kontra ökande oljepriser. Att importen från Ryssland ökat kan ha med detta att göra. Nyligen inleddes även samtal med Venezuela, som varit föremål för sanktioner, om att inleda export av olja till USA.