SVERIGE. Det gamla sanatoriet Hällnäs i Vindeln har nu blivit ett asylboende. Boendet har plats för 120 asylsökare.

Minst 190 000 asylsökare väntas komma till Sverige i år och Sverige börjar få ont om platser för att inhysa dessa invandrare i. Behovet av lokaler är stort, menar Migrationsverket.

Migrationsverket har nu lyckats få kontrakt med företaget Hero Hällnäs/Hero om att få hyra det gamla sanatoriet Hällnäs i Vindeln. Sanatoriet har plats för 120 asylsökare och de första anlände i fredags.

— Migrationsverket informerade Vindelns kommun om att boendet skulle öppnas. Eftersom vi löpande tar fram nya boendelösningar kan det ibland ske med kort varsel. Vi förstår att det kan vara svårt för kommunerna, men vi måste tillsammans lösa situationen som den ser ut idag, säger Louise Dahlberg chef för Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå i ett pressmeddelande.

Avtalet mellan Migrationsverket och Hero Hällnäs/Hero Sverige gäller från 23 oktober till och med 21 maj 2016 och kan förlängas med två sexmånadersperioder.

Källa:
Asylboende i Hällnäs har öppnat


  • Publicerad:
    2015-10-26 11:05