SVERIGE. Säpobossen Klas Friberg och judiska DN varnar för ”högerextremt våld”. Samtidigt erkänner man att hotet egentligen kommer från så kallad islamism.

Säpobossen Klas Friberg på Almedalsveckan. Foto: Nordfront.

I en intervju med Säpobossen Klas Friberg på DN inleder man med att hetsa mot Nordiska motståndsrörelsen. ”Flera organisationer har avstått från att besöka politikerveckan i år på grund av nazisterna”, skriver den judiska tidningen.

Friberg menar också att problemet med Nordiska motståndsrörelsen är organisationens ”skrämselkapital”. Exakt vad han menar är något oklart, men eventuellt kan det handla om judiskägda tidningars rubriker såsom ”Säpochefen varnar för högerextremt våld” följt av påståenden om att Nordiska motståndsrörelsen är skyldiga till att flera organisationer inte deltar på Almedalsveckan.

Säpochefen anser dessutom att det så kallade skrämselkapitalet är ”lite för högt” och att faran med att delta på samma politikervecka som Motståndsrörelsen är överdriven.

— Det gör att väldigt många människor blir rädda för dem och det har jag full respekt för. Men de lever väldigt mycket på sitt skrämselkapital. De når sina mål genom att få människor att kanske inte åka hit [till Almedalen, reds. anm.] eller inte fullt ut kunna uttrycka sina uppfattningar.

Exakt hur Nordiska motståndsrörelsen har fått människor att inte åka till Almedalen eller varför detta skulle vara ett mål för organisationen förklarar han dock inte. Däremot avslöjar Friberg att det inte är någon organisation, utan enskilda personer, som egentligen står för hotet om ”högerextremt våld”.

— Christchurch där, utan att ta detaljer om gärningsmannen, en individ som antagligen inte varit organiserad i någon motsvarande vit makt-miljö dragits in i den här radikalnationalistiska ideologin och ansåg sig kunna ta lagen i egna händer och för att påverka samhället begå de fruktansvärda brott han gjorde. Det är den typen av risker vi ser.

På fråga ifall något liknande Chrusthurch skulle kunna hända i Sverige svarar Friberg:

— Ja, men att personer skulle kunna radikaliseras snabbt och ta lagen i egna händer finns det en potentiell risk för i alla västvärldens länder.

När det kommer till terrordåd är det dock den så kallade islamistmiljön som står för det främsta hotet, konstaterar DN och Friberg. Men det finns även ett ”långsiktigt underrättelsehot”, enligt Friberg.

— Jag vill inte värdera vilket som är störst. Det som ligger närmast till hands och som vi pratar mest om är terrorhotnivån och terrormiljön vi har i Sverige. Det andra är underrättelsehotet där statliga aktörer riktar uppmärksamhet mot oss och mot verksamhet som bedrivs i Sverige. Det är viktigt att framhålla underrättelsehotet. Men underrättelsehotet är långsiktigt, det är uthålligt från de statliga aktörer som vill kartlägga, stjäla och förbereda för att kunna störa oss i framtiden.

Källa:
Säpochefen varnar för högerextremt våld


  • Publicerad:
    2019-07-06 14:00