SVERIGE. Mediehusen Mittmedia och Schibsted bildar ny allians och startar en ny mediekoncern. Syftet bakom affären är att Schibsted vill minska sitt engagemang i media och ha ett större fokus på digitala plattformar. Medans Mittmedia vill få ökade resurser att satsa digitalt.

Det två stora mediehusen Mittmedia och Schibsted slår sig samman i en ”ny stark allians” och skapar en ny mediekoncern. En stor anledning till sammanslagningen är att Mittmedia vill få resurser att satsa digitalt, ett område där Schibsted redan investerar stort i olika plattformar.

— Det är nödvändigt att genomgå en digital transformation för dagstidningar. Det kommer krävas resurser och då är det bättre att göra saker tillsammans. Schibsted är en aktör som investerar stort i digitala plattformar och vi tror att en sådan här koncern kommer kunna dra nytta av det, säger Mittmedias VD Thomas Peterssohn.

I den nya koncernen kommer Mittmedia att äga 70 procent medans Schibsteds kommer äga 30 procent. Enligt ett pressmeddelande från Raoul Grünthal, Schibsteds Sveriges koncernchef, så har de för avsikt att bygga en ny stark allians på den svenska mediemarknaden, där de tidningar som kommer att ingå ytterligare kan stärka sin position.

— Det som händer egentligen är att Schibsted säljer Svenska dagbladet, säger medieanalytikern Olle Lidbom. Sammanslagningen är enligt Lidbom helt i linje med Schibsteds planer att minska sitt engagemang i media och istället ha fokus på digitala tjänster

— Schibsted kommer att vara en aktiv ägare i den framtida mediekoncernen. Vi fortsätter självklart att vara engagerade i Svenska Dagbladets utveckling, säger Grünthal.

Affären påverkar runt 30 morgontidningar runt om i landet, men det finns i dagsläget inga planer på att minska antalet tjänster. Peterssohn räknar ändå med att det kommer fler ”kostnadsbesparingar” i och med hur branschen ser ut och Mittmedia sparkade nyligen en stor del av sina journalister.

I den nya koncernen ingår även Mittmedias aktiemajoritet i dotterbolaget Promedia, samt tio lokala morgontidningar i Mellansverige. I Promediakoncernen ingår tidningar som VLT, Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning och Länstidningen i Södertälje.

Källa:
Schibsted och Mittmedia samarbetar


  • Publicerad:
    2015-05-12 23:55