BISTÅND. Biståndsmyndigheten SIDA ska skicka pengar direkt till sudanesers mobiler under ett år.

Foto: Filip Hellberg/Sida

Den svenska biståndsmyndigheten SIDA ska hjälpa det sudanesiska folket genom att skicka fem dollar per person i månaden. En total kostnad på 218 miljoner kronor.

Antalet människor i Sudan som är i behov av humanitärt stöd har fördubblats på grund av den svåra ekonomiska situationen och effekterna av covid-19-pandemin.

Carin Jämtin, Sidas generaldirektör säger i ett uttalande på myndighetens hemsida:

— Det är tuffa reformer som måste göras för att få Sudans ekonomi på fötter igen. Det här stödet ska fungera som en slags ”krockkudde” som ska mildra effekterna för befolkningen och se till att reformerna inte skapar social oro nu när landet äntligen är på väg mot demokrati.

Sida har tecknat ett avtal med Världsbanken om stöd till det så kallade Sudan Family Support Program och tanken är att sudanesernas möjlighet att bestämma över sig själva ska öka.

Sudan med 41 miljoner invånare har en civilledd övergångsregering sedan 2019 då den auktoritäre ledaren Omar-al-Bashir avsattes efter folkligt missnöje.

Övergångsregeringen samarbetar med Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) för att hitta lösningar på de ekonomiska problemen.

Enligt Carin Jämtin blir den här typen av stöd allt vanligare inom biståndet:

– Det minskar antalet mellanhänder men också risken för korruption. Pengarna ska inte hamna i någon annans ficka.

I de fall betalning inte kan ske genom mobilöverföringar, kommer Världsbanken att göra manuella överföringar, alltså ge människor pengar i handen.

Det viktigaste enligt SIDA just nu är att stoppa politisk instabilitet och civil oro och Sudan kan också få stora skuldavskrivningar om de ekonomiska reformerna genomförs.

SIDA har skickat pengar till Sudan i många år och senast i december 2019 sköt regeringen till 400 miljoner kronor för att utveckla demokratin i landet.

Sveriges totala stöd till detta program med Världsbankens Sudan Family Support Program uppgår till ungefär 225 miljoner kronor, där Utrikes- och Miljödepartementet även bidrar med sju miljoner kronor.

Programmet stöds av ett femtontal andra givare, inklusive EU, Tyskland, Norge, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Italien och Nederländerna.

Hela kostnaden kommer att uppgå till två miljarder amerikanska dollar.

I linje med regeringens prioritering stödjer SIDA liknande program i tretton länder:

Kenya, Tanzania, Zambia, Mali, Mocambique, Etiopien, Burkina Faso, Uganda, Sudan, Somalia, Kambodja, Rwanda och Guatemala.


  • Publicerad:
    2020-12-08 21:03