VÅRA SKATTEPENGAR Regeringen kräver i höständringsbudgeten en kraftig höjning av ”biståndet” – såväl för år 2021 som för perioden 2022-34 – till ett pengaflöde som eskalerar folkökningen i den globala södern.

Biståndspengar från västvärlden spär på folkökningen i stora delar av den globala södern, där globala organisationer trycker på för massutvandring till västvärlden – med folkutbyte som följd.

Sveriges regering vill nu i höständringsbudgeten öka biståndet för år 2021, som ursprungligen fastställdes till 44 962 948 000 kronor – med ytterligare 430 585 000 kronor.

Endast ett riksdagsparti, SD, har genom en följdmotion uttryckt avvikande uppfattning.

Utöver det beviljade beloppet har regeringen ”ett bemyndigande” att under 2021 ”ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 108 000 000 000 kronor 2022–2034”.

Enligt regeringens höständringsförslag ska detta belopp höjas till 117 miljarder kronor.

Storleken på det totala biståndet omtvistad

När det kommer till Sveriges totala bistånd cirkulerar olika uppgifter.

Statens budget för 2021 anger här beloppet 47 miljarder kronor och för nästa år 52 miljarder, men då har det bistånd som Sverige avlägger via EU och FN inte medräknats, lika lite som till exempel de belopp som läggs på finansiering av svenska trupper på olika håll i världen.