BISTÅND Bankens presentation av planen föregicks av ett uttalande där ”extremt väder, skadedjur, sjukdomar, instabilitet och konflikter” förklaras konspirera mot afrikanernas livsmedelssystem.

Inte bara länder avsätter enorma summor för humanitärt bistånd till Afrika. Världsbanken tillkännagav på onsdagen att man just godkänt ett program på 2,3 miljarder dollar till länder i Afrika för att hjälpa dem att ta itu med ”mat-osäkerheten”.

Banken hade dessförinnan gått ut med uppgiften att uppskattningsvis 66,4 miljoner människor i regionen omfattande östra, västra och södra Afrika under juli månad i år förväntas få uppleva ”matstress, livsmedelskris, svält eller annan nödsituation”. I samma uttalande står vidare att läsa:

Chocker i livsmedelssystemet orsakade av extremt väder, utbrott av skadedjur och sjukdomar, politisk instabilitet, marknadsinstabilitet och konflikter blir allt vanligare och allvarligare, vilket utsätter fler människor för risken att drabbas av matosäkerhet.

I uttalandet nämns även kriget i Ukraina:

Kriget i Ukraina förvärrar dessa effekter ytterligare genom att störa den globala mat-, bränsle- och gödselmarknaden.

Banken uppger att Afrikaprojektet – kallat Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa – först kommer att rikta sig till Etiopien, där omkring 22,7 miljoner människor uppges erfara ”mat-osäkerhet” på grund av torka, samt Madagaskar, där 7,8 miljoner människor ska vara i behov av livsmedelshjälp på grund av torkan i landets södra delar.