ARTIKELSERIE. I del 2 av 4 av en artikelserie skriver Christian Hamilton om sina erfarenheter från länder i Afrika och Mellanöstern. Hur fungerar de som utgör samma befolkning som de i Rinkeby, Södertälje m.fl. orter?

christian-hamilton-resa

Halva befolkningen ägnar sig åt att prata, spela spel och röka, skriver skribenten.

Konstig överskrift tycker kanske en del. Livets skola slutar när vi går hädan, först då tar vi ”examen”. Men innan dess fortsätter vi att lära oss något nytt varje dag, det kan vara det mest obetydliga just idag, men det är dock något nytt.

Själv anser jag att jag går i sista klassen och här praktiserar jag med att förmedla erfarenheter och min lilla kunskap till nästa generation. Det är inte bara mina barn som jag vill informera och förmedla kunskap till, nej jag vill dela med mig till alla som kan ta till sig dessa intryck. Under mina yrkesverksamma år var jag lärare och instruktör de sista 20 åren och det slog aldrig fel, att när mina pojkar och flickor hade klarat en första uppflygning på en ny typ av flygplan eller när en styrman (flicka som pojke) klarade sin kaptensuppflygning fick jag tårar i ögonen. Det var ju mina pojkar, det var mina flickor som klarat av ett nytt steg i livet, klart jag blev stolt.

Den politiskt korrekte invänder här med att uttrycka sig nedlåtande över sådana egoistiska känslor, men låt mig vara egoistisk för det var en otrolig drivkraft i mitt yrke. Nu när jag sitter och läser Ledung samt deltar med liv och lust, ja då blir jag stolt över Er alla, fina och kunniga ungdomar som, trots vår dåliga skola, finns i vårt land. Det ger hopp om framtiden. Jörgen Kromann sa till mig en gång att ”tvivla inte på dessa ungdomars förmåga och vilja”. Nej det gör jag inte heller, tvärtom jag ser er som ett föredöme för svensk ungdom och vuxna också för den delen. Det var inte detta jag hade tänkt att orda om allt för länge utan följande:

Som säkert några har uppmärksammat i någon tråd har jag precis läst boken ”The Death of The West” av Patrick Buchanan. Jag håller i stort med om det mesta i den boken, men jag hänger upp mig på hans eviga tjatande om att våra västerländska kvinnor skall vara hemma och föda mera barn och i stort sett inte göra annat. Stackars dom som inte vill. Det hela går ut på att hålla horderna från Afrika och Mellanöstern samt Asien borta från våra länder så att vi inte blir invaderade, undanträngda och utrotade. Jag håller helt med i detta, för om mångfalden försvinner blir världen bra mycket fattigare. Detta innebär att vi, svenskar, danskar, norrmän, finnar, islänningar och alla andra nordiska folk också har ett existensberättigande. Alltså inte bara folkslag öster och söder ifrån, som den politiskt korrekta skaran anser.

”Vi dör ut” anser Buchanan. Det må vara så på lång sikt, men varför måste vi producera massor med barn för att övervinna, övertrumfa araber och afrikaner i antal. Vår värld av idag tål snart inte den stora totala befolkningsexplosionen längre och att då öka befolkningen tycker, i alla fall jag, inte är en bra lösning. Här kommer en fråga, vad är det som säger att bara för att en befolkning minskar inom sina gränser så måste andra kulturer utjämna denna minskning? Ekonomerna säger att vi inte klarar att betala in till våra pensioner osv. Får jag då bara fråga om någon på fullt allvar tror att det skulle hjälpa att tillåta fri invandring från Afrika eller Mellanöstern? Det finns säkert en och annan som är lite driftig av dessa invandrare, men stora massan vill inte och kan inte integrera sig och än mindre intressera sig för att ha ett jobb. Tvärtom, våra redan ansträngda resurser och besparingar utarmas i förtid av alla sociala utbetalningar till våra invandrare som ”berikar vårt land” enligt Reinfeldt, Sahlin mfl.

Jag vet inte hur man skall lösa pensioner och annat med mindre befolkning, men en sak vet jag, det blir ingen lösning med att ta in den typ av immigranter som nu strömmar in i vårt land. ”Dom är ju så fattiga i dessa länder och vi måste ju hjälpa till”, heter det alltid. ”Vi har ju en skuld till alla dessa genom kolonialismen, där allt fråntogs dessa stackare”. Jo det skedde nog mycket rövande i dessa länder och jag försvarar inget av detta. Men det förekom ju trots allt också gentemot stater inom våra egna kulturområden. Hjälp de behövande folken på plats istället för att ta alla till Sverige och börja med att försvara våra gränser mot ovälkommen invasion.

Afrika skulle kunna vara hela världens kornbod, hela Mellanöstern skulle kunna blomstra. Jag har jobbat i dessa områden under många år, jag har sett och jag vet att mina påståenden är riktiga. Ett litet exempel från vardagen där jag i skrivande stund befinner mig, i ett land på Afrikas norra kust. Häromdagen hyrde jag en bil för att besöka en vän några mil söderut. På vägen genom alla byarna och en del småstäder satt halva befolkningen och pratade, spelade spel eller bara rökte och följde med vad som utspelades framför dom. Precis som man ser i de invandrartäta områdena i Sverige. Varför skulle det vara någon skillnad? Det är ju samma befolkning.

Mitt intresse för resor till andra länder för att uppleva djur och natur väcktes tidigt, speciellt genom morfar och mormor som var lite beresta. Min morfar hade en enorm fantasi och när jag var liten låg vi ungar i hans säng på söndagsmorgnarna och reste över hela världen. Morfar hade mycket böcker och genom dessa hade han och mormor mycken kunskap om andra länder och andra kulturer. Senare, när jag själv kunde läsa, var det få reseskildringar som undgick mitt intresse. Språkresor på sommarloven började bli populära i min ungdom och mamma skickade iväg mig både till England och Tyskland och än idag sitter dessa språken kvar i mitt ordförråd.

”Varför skulle det vara någon skillnad, det är ju samma befolkning” skrev jag här ovan. Vad betyder det? Jag var under senare delen av 60-talet anställd av SIDA som volontär i Afrika, närmare bestämt jordbruksinstruktör eller maskin- och traktormekaniker i Zambia. (mer om detta i ett senare inlägg). Detta var innan jag definitivt gick över till flygaryrket. Här lärde jag mig hur rik jorden i Afrika är och hur stora och fina skördar som är möjliga där om bara jorden brukades på rätt sätt. Det finns ju fortfarande massor av naturtillgångar som kunde göra dessa länder till framstående stater.

Varför lät man ”imperialister” ta hand om naturresurserna? Ja, man hade ju inte upptäckt dom själv. Man hade ju mat för dagen och det räckte i dessa länder, deras kultur bygger ju mycket på det. ”Varför skulle det vara någon skillnad, det är ju samma befolkning” som bor i Rinkeby, Södertälje m.fl. orter.

Hur kommer det sig att under tiden det hette Nordrhodesia, Sydrhodesia och Nyassaland fanns varken svält eller förfall i dessa länder? När jag kom till Zambia hade landet varit självständigt i tre år och under dessa tre år förfallit till den grad att skillnaden mellan Sydrhodesia (senare kallat Rhodesia under Ian Smith) och Zambia liknade en jämförelse mellan Sverige och ett västafrikanskt land av idag. Hur kommer det sig att Sydafrika efter övergången till svart styre halkar allt mer efter i utvecklingen? Säg inte att européerna har skuld till också detta. I deras kultur ligger också att inte dela med sig av kunskaper till varandra. Har man kunskaper i dessa länder, då har man också makt och den vill man inte dela med sig av, folket överlever ju ändå. I vår del av världen var just att förmedla kunskaper och fortsätta utvecklingen ett sätt att överleva.

En annan jämförelse kan jag göra med Sudan där jag också var verksam dock bara under ett år. Här mitt ute i öknen hade man, från den tiden tyskarna styrde området, lärt sig att gräva kanaler från Blå och Vita Nilen, synnerligen enkla konstruktioner men fungerande. Dessa kanaler bevattnade öknen och här odlar man än idag bomull och allehanda sädeslag. Varför går då detta här men inte på andra ställen. Jo området ligger inte långt från Etiopien och befolkningen härstammar därifrån ganska mycket. Denna befolkning kommer ursprungligen från karga bergstrakter och kallt klimat, där man var tvungen att lägga upp förråd och planera för framtiden. Känns denna formulering igen? För den som inte känner igen vad jag menar ger jag en ledtråd. Ledtråden är Norden med sitt kalla klimat osv.

Manama

Manama, här vältrar sig de rika araberna i pengar och en massa annat som egentligen är förbjudet för en rättrogen muslim. Flyktingar har man inte tid med, sådana saker skall ju Europa ta hand om.

Hur kommer det sig att det är så stora skillnader länder emellan i Mellanöstern? Varför hjälper inte de superrika länderna sina ”fattiga” grannar? Ja varför – ”Varför skulle det vara någon skillnad, det är ju samma befolkning” som bor i Rinkeby, Södertälje m.fl. orter. Det ligger helt enkelt inte i dessa folks kultur att hjälpa till. Och varför det när det finns, som dom säger mig rakt i ansiktet, dumma länder som Sverige, som betalar folk för att inte utföra ett arbete.

Under tre år i Mellanöstern då jag dagligen umgicks med det lokala folket, fick jag inpräntat att deras kultur var rikare än alla andra och givetvis mycket bättre än alla andras. Här kan man nog tala om nationalism. Vidare var deras grundläggande kultur att sprida islam genom att lägga under sig mer och mer landområden. Jag måste säga att dom har kommit bra långt på den vägen i Sverige.

Min mening med ovanstående text är inte att nedvärdera kulturerna i nämnda länder, jag vill bara belysa att varje land har sin kultur som är intressant att uppleva på plats. Det är däremot inte trevligt eller lyckligt att samma kulturer skall importeras till Sverige och tränga ut vår egen. Inte heller är det trevligt att bli ockuperade och bli förnedrade av utomeuropeiska “immigranter” för att vi har blivit i lag förbjudna att försvara oss.


  • Publicerad:
    2016-04-11 10:55