FAMILJ. Alla nya lagar i Kina är inte dåliga, men de bättre av dem beskrivs som ”kontroversiella” av liberala, judiskt-ägda medier i Väst.

En ”kontroversiell” ny lag i Kina har gjort att skilsmässorna minskat med mer än 70 procent under det första kvartalet 2021. Detta enligt data som ministeriet för civila ärenden i Kina publicerat.

Den nya lagen, som syftar till att komma till bukt med låga födelsetal i Kina, trädde i kraft den 1 januari i år. Lagen föreskriver att par som vill genomgå skilsmässa först behöver gå igenom en ”avkylningsperiod” på 30 dagar. Vill man sedan fortfarande skilja sig så gör man det, men efter att paren har ”kylt av sig” tycks väldigt många hitta tillbaka till varandra.

Samtidigt som lagen trädde i kraft har de styrande i Kina i allmänhet mer frekvent börjat förespråka traditionella familjevärderingar. Inställningen från de styrande om att familjer behöver hålla ihop har resulterat i en oerhört snabb förändring. 295 000 skilsmässor har ägt rum detta kvartal, vilket kan jämföras med 1,05 miljoner under samma period förra året och 1,06 miljoner året dessförinnan.

I liberala medier i västvärlden har man uttryckt kritik mot den nya lagen. The Guardian menar exempelvis att det råder ”ilska” i Kina över den nya lagen och att staten lägger sig i privatangelägenheter. Att stater i väst massimporterar främlingar för att komma till bukt med låga födelseantal är dock inget som The Guardian ser som negativt.


  • Publicerad:
    2021-05-19 12:40