GÖTEBORG. Med endast en dag kvar att överklaga valde åklagare Jonas Martinsson att överklaga de femton friande HMF-domarna i Göteborgsrättegången. Sedan tidigare har även JK överklagat delar av de ersättningar som utgått till fem av de åtalades försvarsadvokater.

Det blev ett stort nederlag för åklagaren Jonas ”Sleepy joe” Martinsson i den uppmärksammade åsiktsrättegången som hölls i Göteborgs tidigare i höst. 16 personer som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017 åtalades för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp, men ingen kom i slutändan att dömas för åsiktsbrottet.

Göteborgs tingsrätt köpte inte åklagarens argumentation att de åtalade gjort sig skyldiga till åsiktsbrott genom ett slags gemensamt handlade och domen var full av kritik mot åtalets utformning.

Med bara en dag kvar att överklaga domen har dock åklagaren nu valt att lämna in en överklagan.

— Tanken bakom lagstiftningen är ju att den ska kunna begränsa sådana här organisationer att verka så därför är det bra att hovrätten får pröva saken, säger kammaråklagare Jonas Martinsson till Sveriges Radio.

Det Martinsson syftar på är ett PM från Åklagarmyndigheten som författades 2016. Det beskriver det verkliga syftet med Sveriges åsiktslagar:

FN:s rasdiskrimineringskommitté […] har även konstaterat att Sverige har problem med rasistiska och extremistiska organisationer och att Sverige inte fullt ut lever upp till konventionens [FN:s konvention om ”avskaffande av all rasdiskriminering” från 1965, reds. anm] förbud mot sådana organisationer.

Sverige anser att konventionens förpliktelser är uppfyllda eftersom lagstiftningen om hets mot folkgrupp tvingar organisationerna till passivitet genom att förbjuda rasistiska yttranden. En begränsning av politisk åskådning skulle strida mot Regeringsformens skydd för yttrandefrihet- och föreningsfrihet. Kriminaliseringen är inriktad på de gärningar som begås men syftet med den svenska lagstiftningen är att sådana organisationers verksamhet ska förhindras.

— Man får se mer på vad NMR själva står för i dag och att det räcker för att bedöma de som en rasistisk organisation och vad som följer med det, säger Jonas Martinsson.

Även tre av de personer som dömdes för våldsamt upplopp har överklagat domen. Dessutom har Justitiekanslern (JK) överklagat ersättningen för fem av de advokater som försvarade demonstrationsdeltagarna i åsiktsrättegången.

Enligt JK bör de få lägre ersättning för utlägg, trots att samtliga vanligtvis bedriver sin verksamhet långt ifrån Göteborg. JK anser att de bör få samma ersättning som om de verkade lokalt. Däremot har JK inga invändningar mot advokaternas ersättning varken för tidsspillan eller arbete.

Källor:
NMR-dom överklagas – prövas i hovrätten
JK:s överklagan – efter att fem nazister dömts


  • Publicerad:
    2019-11-15 08:00