UPPFÖLJNING. När inga invandrarvänliga nämndemän påverkade så dömdes den 16-årige araben slutligen för våldtäkt mot barn.

För knappt två veckor sedan avslöjade Informationskriget hur den 16-årige araben Hamzah Saeed (20010829-9694) som hade åtalats för att ha våldtagit en 13-årig flicka lyckades undvika att fällas för våldtäkt tack vare tre invandrarvänliga nämndemän. Rådmannen ville döma för våldtäkt mot barn, men nämndemännen ansåg inte att den 13-åriga flickans berättelse var trovärdig och dömde därför istället för sexuellt övergrepp mot barn.

Informationskriget granskade de tre nämndemännen eftersom det var svårt att se varför de misstrodde flickan och fann hos samtliga tre omständigheter som tyder på att de var invandrarvänliga och att det troligtvis var detta som gjorde att de dömde så annorlunda mot rådmannen. Den förste av de tre nämndemännen var Miljöpartist och troligtvis även mångkulturförespråkare. Den andre hade ett adopterat barn och barnbarn. Den tredje var invandrare och arbetade dessutom med nyanlända.

När så hovrättens dom kom idag så blev det precis som Informationskriget förutspådde i den senaste artikeln, att Saeed fälldes för våldtäkt mot barn. När en rådman blir nedröstad av nämndemännen så ändrar nämligen hovrätten nästan alltid på domen så att den blir ungefär så som rådmannen hade velat döma redan från början.

Det ska dock nämnas att en av de tre domarna i hovrätten, Björn R. le Grand, var av skiljaktig mening och ville döma för sexuellt övergrepp mot barn eftersom han ansåg att bevisningen inte räckte för att döma till våldtäkt mot barn. Han blev dock nedröstad av de andra två.

Trots att Saeed nu dömdes för det grövre brottet så förändrades inte påföljden. Han döms till ungdomsvård, där de första 6 månaderna ska vara behandling på institution. Beroende på hur han sköter sig och hur behandlingen går kan han komma ut i öppenvården tidigare, men institutionsbehandlingen kan också förlängas. Något som däremot förändrades var skadeståndssumman som höjdes från 21 800 kr till 101 800 kr.

Bara två veckor innan Saeed våldtog den 13-åriga flickan hade hade fällts i tingsrätten för sexuellt ofredande vid tre tillfällen och misshandel vid två tillfällen mot tre 14-åriga flickor som gick på hans skola.

All denna behandling som Saeed nu ska genomgå kommer att kosta enorma summor för vårt samhälle och risken är dessutom stor att hela eller stora delar av skadeståndet kommer att betalas av oss skattebetalare. Bättre hade varit att bara utvisa Saeed ur landet, trots hans låga ålder, då resten av hans familj kan utvisas på samma gång. Någonstans ifrån kommer trots allt hans värderingar och sätt att uppföra sig. Är han kvar här i Sverige så kommer han, trots den behandling han får, bara fortsätta att utgöra en risk för våra flickor och kvinnor.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se.

Källa:
Skåne Hovrätt B3169-17 Dom 2018-01-17


  • Publicerad:
    2018-01-17 12:30