HÄLSA Om en man dricker mer än fyra små starköl vid ett och samma tillfälle bör han erbjudas vård. Detta enligt Socialstyrelsens uppdaterade alkoholrekommendationer till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har uppdaterat sina alkoholrekommendationer till hälso- och sjukvården. I samband med detta har man uppdaterat var gränsen går för ”riskbruk” av alkohol specifikt för män.

Enligt de nya rekommendationerna bör sjukvården erbjuda vård till den som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar en liten starköl eller ett litet glas vin. Detta är en minskning med fem standardglas per vecka och ett standardglas per tillfälle för män, medan rekommendationerna förblir detsamma för kvinnor.

Enligt Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. skärper man rekommendationerna på grund av ny forskning som visar att män löper högre risk än man tidigare trott att drabbas av alkoholrelaterade skador.

— Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den har varit tidigare, säger Lindén till TT.

De högre riskerna för män gör att rekommendationerna nu är samma för båda könen.

— Men det vi nu har tagit in är alltså att män har en större hälsorisk vid samma konsumtion. De drabbas också i större utsträckning av olycksfall i samband med alkoholkonsumtion, säger Lindén.