Dagens datum 16 januari: Den 16 januari 1936 bildades den svenska stiftelsen Solstickan. Stiftelsen samlade in pengar via tändsticksförsäljning för att sedan användas ”till förmån för barn och gamla”.

solstickan

Mathias Hallgren var initiativtagare till skapandet av Solstickan, han ansåg att det fanns brister i samhällets hjälpverksamheter till framförallt barn.

I 30-talets Sverige var det sociala skyddsnätet vi idag är vana vid inte ännu implementerat. Det fanns stora brister i de samhälleliga hjälpverksamheterna och den mesta hjälpen till utsatta kom från privat välgörenhet. Mathias Hallgren tog i början av 1936 initiativet till att skapa stiftelsen Solstickan, som via försäljning av tändstickor skulle samla in pengar ”Till förmån för barn och gamla.

solstickan2Uppdraget att skapa motivet till Solstickan gavs till konstnären Einar Nerman som skapade Solstickepojken med sin son som modell. Verket har med tiden blivit världens mest reproducerade konstverk, med 10 miljarder kopior bara i Sverige.

I början av februari 1936 kom de första Solstickan-askarna ut till försäljning. Prispåslaget på ett halvt öre per ask ansågs inte påverka försäljningen av tändstickor i negativ riktning. Mycket riktigt så påverkades försäljningen inte i negativ riktning då de flesta i landet var beroende av tändstickor. Redan i oktober samma år hade stiftelsen samlat in 170 000 kr som delades ut till välgörande ändamål.

Under den första tiden gick mycket av de insamlade medlen till den så kallade kollo-verksamheten, där barn till mindre bemedlade föräldrar i städerna fick möjlighet att tillbringa somrarna ute på landsbygden.

När den svenska välfärden ökade så kom Solstickan att i huvudsak koncentrera sig på att stödja barn med någon form av handikapp, både i direkt hjälp samt till medicinsk forskning i syfte att ge dessa barn ett bättre liv. Man har även riktat stort stöd till gamla och demenssjuka.

Under åren har Solstickan sålts i över 10 miljarder exemplar i Sverige. Man har samlat in över 100 miljoner kr till välgörande ändamål. I dag går 8 öre per såld tändsticksask till stiftelsen Solstickan.

Solstickan har tyvärr som så många andra liknande stiftelser/välgörenhetsorganisationer idag blivit allt mer politiskt korrekta i sin välgörenhet. Solstickan stöder idag diverse mångkulturella och andra degenererade verksamheter, dock skall tilläggas att majoriteten av bidrag faktiskt går till utsatta barn.

Artikeln publicerades ursprungligen 2015-01-16.


  • Publicerad:
    2019-01-16 00:17