FOLKFÖRRÄDERI. En reporter vid SR:s Ekot har avslöjats ha en hemlig sexuell relation med en irakier som hon tar ställning för i radio – och som säkerhetstjänster bedömer vara ett säkerhetshot.

Genrebild Sveriges radio. Foto: Gitta Wilén (WMSE), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Stiftelsen Doku skriver om journalisten Sanna Drysén vid Sveriges Radios Ekoredaktion – hädanefter här omnämnd som journalisten – som gjort sig känd för att granska sex islamister bedömda som säkerhetshot och dömda till utvisning.

Journalisten har en relation med en av dessa män – den så kallade Gävleimamen Abu Raads son, Raad Al-Duhan – som är skriven hos journalistens mamma men bor tillsammans med journalisten.

Sex irakier bedöms som säkerhetshot och döms till utvisning
2019 grips sex irakiska medborgare och placeras i förvar med hänvisning till Lagen om särskild utlänningskontroll.

Regeringen beslutar sedan att alla sex ska utvisas, då Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Migrationsöverdomstolen och regeringen själv bedömt dem som hot mot rikets säkerhet.

Bland de sex finns Gävleimamen Riyad Abdulkarim Jassim (Abu Raad) samt dennes son, Raad Riyad Abdulkarim Al-Duhan (Raad Al-Duhan).

Sedan utvisningsbeslutet togs har en av de sex på eget bevåg lämnat landet, medan fem kvarstår på grund av ”verkställighetshinder”

”Journalisten” punktbevakar ärendena – inleder relation med en av de inblandade

Hösten 2019 gör ”journalisten” drygt femton reportage om dessa ärenden. I programmen riktas skarpt kritik mot Säpo och andra myndigheter för den valhänta hanteringen av ärendena och den totala avsaknaden av transparens.

Journalisten Drysén har nu belagts ha – och ha haft – en sexuell relation med Raad Al-Duhan, en av de fem utvisningsdömda irakierna.

I ett av reportagen från december 2019 citerar journalisten från sekretessbelagda dokument ur Migrationsöverdomstolens yttrande till regeringen i ärendet Raad Al-Duhan.

Hon intervjuar även Al-Duhan och uppger sig ha samtalat med ett femtontal ynglingar som mannen ska ha tränat.

För reportaget har journalisten fått motta kritik från en del kollegor som finner det missvisande på så vis att det konsekvent nedtonar Al-Duhans delaktighet i islamism.

”Terroristforskaren” Magnus Ranstorp kommenterar att intervjun ”inte stärker känslan av opartiskhet”.

På Twitter menar Drysén att de sex islamisterna är ”kopplade till det muslimska civilsamhället”. Hon skriver även att myndigheterna baserat sitt utvisningsbeslut på ”påstådd” verksamhet i Sverige.

I februari 2020 skriver journalisten ett brev till justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg, där hon presenterar sig själv som en ”privatperson” som ”lyssnat på Ekot”.

I brevet säger hon sig vara oroad för rättsosäkerheten i handläggningen av dessa ärenden, och då i synnerhet när det gäller fallet [hennes pojkvän] Raad Al-Duhan:

När jag hör reportagen från Ekot om hur vi i Sverige i praktiken hanterar dessa personer så är det svårt att värja sig från tanken att vi faktiskt försöker göra deras liv så uselt och svårt vi bara kan och under så lång tid vi kan. För mig står det för en människosyn jag inte kan förlika mig med och som jag aldrig trodde mig behöva möta i det land där jag är född och uppvuxen, och för den delen inte heller i det parti som jag mer eller mindre föddes in i, genom mina föräldrars engagemang i ’rörelsen’.

Mor och dotter hemligt engagerade i Al-Duan

Brevskrivarens, det vill säga Dryséns, mamma visar sig tidigare ha varit anställd vid polismyndigheten – och har också varit ett ombud för Raad Al-Duan, då denne överklagat en beslut tagit med hänvisning till socialtjänstlagen.

Den 28 augusti 2020 anmäler Raad Al-Duhan flytt från Gävle till Stockholm. Han blir då skriven på en adress där journalistens mamma och mammans man är skrivna och bosatta.

Men irakiern bor inte där – utan hemma hos Drysén – vilket han fortfarande gjorde åtminstone till slutet av förra veckan. Al-Duhan får dock sin post sänd till en boxadress i närheten av journalistens bostad.

Journalisten skriver även under år 2020 texter för Ekot om ärendena med de fem utvisningsdömda irakierna.

En av dessa handlar om när Abu Raad och sonen Raad Al-Duhan hade åtalats för att ha misskött sin anmälningskyldighet till polisen med anledning av utvisningsbesluten.

När Ekot och Drysén skriver om nyheten på Twitter nämns endast fadern – i positiva ordalag:

Känd imam åtalas – anmälde sig för tidigt

Far och son figurerar dock båda två i ett följande inlägg:

De är faktiskt inte ens terrorstämplade, utan stämplade som det lite mer luddiga säkerhetshot.

Journalistens reportage om lagen om särskild utlänningskontroll finns kvar på Sveriges Radios hemsida, vilket även intervjun med Raad Al-Duhan gör.

Däremot saknas information om att journalisten bakom reportagen är tillsammans med Raad Al-Duhan samt att de båda bor tillsammans.

Lika lite informeras det om att Al-Duhan de facto är folkbokförd hos journalistens mamma – samt om att mor och dotter engagerat sig för den unge irakierns sak.

Ekots chef rentvår sig. SR är ett skyddsobjekt
När Doku kontakter Ekots chef och ansvarige utgivare Klas Wolf-Watz påstår denne att Drysén inte längre arbetar där.

— Så fort jag fick reda på att redaktionens integritet kunde ifrågasättas agerade jag. Det resulterade i att hon slutade på egen begäran i början av oktober 2020.

Men när Doku ringer Wolf-Watz på måndagen ligger journalistens bild och kontaktinfo kvar på SR:s hemsida. Någon timme efter samtalet är allt dock borttaget.

Doku kommenterar avslutningsvis att Sveriges Radio utgör ett skyddsobjekt enligt Skyddslagen. En del områden, fastigheter och anläggningar tilldelas av samhället utökat skydd mot till exempel sabotage, terroristbrott och spioneri.

Detta innebär att SR automatiskt ”omfattas av Säkerhetspolisens åtgärder”.

Om den här omskrivne Raad Al-Duhan kan konstateras att han är dömd för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör och nuvarande Expressenmedarbetaren Anna Gullberg.

Hotet framfördes efter att tidningen publicerat granskande journalistik om islamisterna kring Gävlemoskén.

Al-Duhan har anmälningsplikt och är förpliktigad att anmäla sig hos polisen fem dagar i veckan under fastlagda tider.

Den tidigare ekoreportern Sanna Drysén uppger när Doku tillfrågar henne konsekvent att hon och Raad Al-Duhan har en ”vänskapsrelation” och hon förnekar att han delar bostad med henne. Hon uppger vidare att Al-Duhan bott i hennes mammas bostad när mamman varit bortrest.

Dokus reportage om Ekoredaktionens och Dryséns journalistik och övriga agerande kring Raad Al-Duhan har blivit flitigt kommenterat på sociala medier.


  • Publicerad:
    2021-05-06 21:00