ANTIVIT PROPAGANDA. Den skattefinansierade propagandakanalen Sveriges Radio publicerade på söndagen en starkt vinklad artikel som ska förstärka bilden av svarta som en utsatt och jagad grupp. I artikeln utmålas amerikansk polis som rasister som används för att ”förtrycka den svarta befolkningen”.

BLM i Stockholm. Det amerikanska raskriget har förts till Sverige och svensk statsmedia eldar på. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0).

Fakta: Slavhandeln styrdes inte av vita

Slavhandeln sköttes till övervägande delen av judar, inte av vita. Ändå är det de vita som konsekvent skuldbeläggs och utmålas som rasister. Det var istället de vita som avskaffade slaveriet, men det passar inte in i svenska mediers kraftigt vinklade och vänsterjudiska journalistik.

Läs mer:

An African-American apologizes for misattributed perceptions of white racism against blacks perpetrated by Jews

”Internationella dagen till minne av slaveriets offer”

Den judiskt styrda transatlantiska slavhandeln – judiska historiker berättar

I en ensidig och tillrättalagd artikel lyfte skattefinansierade Sveriges Radio på söndagen att ”ännu en afroamerikan” dödats av amerikansk polis. Man syftar på händelsen då den methamfetamin-påverkade tungt kriminelle George Floyd dog i en hjärtattack vid ett polisingripande.

Eller som Sveriges Radio i inslaget beskriver händelsen: ”Den svarta amerikanen George Floyd dör under tyngden av en vit polisman”. Att två av de fyra poliserna som ingrep mot Floyd inte var vita är något som Sveriges Radio väljer att helt utelämna.

Sveriges Radio förtiger att Floyd inte var någon slumpvis svart man som på grund av något slags rasistiskt-sadistiskt uppsåt dödades av polisen, utan att mannen var en kriminell återfallsförbrytare.

År 2007 bröt sig Floyd tillsammans med fyra andra män in hos en gravid kvinna – som var svart liksom Floyd själv – och hotade och rånade henne genom att trycka en skarpladdad pistol mot hennes mage.

Mannen har upprepade gånger under många år avtjänat diverse fängelsestraff för väpnat rån och droginnehav.

Genom vinklingen försöker Sveriges Radio bekräfta narrativet att svarta genomgående är offer för [den vita] polisen. Den statliga radiokanalen hävdar öppet i artikeln att amerikansk polis sedan slaveriets dagar ofta ”använts för att förtrycka den svarta befolkningen”.

I artikeln lyfts viss statistik fram som ska styrka antagandet att svarta förtrycks av amerikansk polis. Man hänvisar till studier som belyser att det är ”betydligt mer sannolikt att bli stoppad som svart än som vit” och ”det är mer sannolikt att du blir beskjuten av polis om du är svart jämfört med om du är vit”.

Det Sveriges Radio förtiger och helt ”glömmer” att berätta är att svarta i USA begår avsevärt fler brott än vad de vita gör vilket förstås förklarar varför svarta i högre grad stoppas av polisen.

De svarta utgör ungefär 13 procent av den amerikanska befolkningen men de står för över 50 procent av de mord som årligen begås i landet och 56 procent av rånen. De utmärker sig dessutom även när det gäller andra brott så som vapenbrott, prostitution och grov misshandel.

Något som Sveriges Radio i sin propagandartikel helt förtiger är att det är betydligt större risk att skjutas ihjäl av polisen om man är vit. Det är ett faktum att dubbelt så många vita än svarta dödas vid polisingripanden i USA. Sedan 2017 har 1268 vita skjutits ihjäl av polisen jämfört med 698 svarta.

En viktig fråga att ställa sig är varför svensk skattefinansierad så kallad ”public service” underblåser rasmotsättningar i vårt land genom att ensidigt rapportera om ett utsnitt av verkligheten som stödjer deras tes om vita som rasistiska förövare.


  • Publicerad:
    2020-06-09 12:45