FRIHET. ”Tvång”, ”spärra in” och ”begränsa människors fria vilja” är ord som ses i negativ bemärkelse men för människor som inte kan hantera friheterna kan dessa tvångsmedel användas för att ge individerna mer frihet.

Skärmbild Youtube.

I Sverige spärrar vi in människor som begår någon form av självskadebeteende. Det kan vara ungdomar som skär sig eller gör andra saker som skadar dem. Det kan vara människor som känner att de inte orkar att leva längre och har bett om hjälp. Här görs dock ett undantag för transsexuella människor som önskar ett könsbyte, där går man med på irreversibla operationer där individerna stympas.

Gruppen tjockisar är ett problem främst i USA men även finns i Sverige. För att förebygga att det går så långt till överviktighet så kommer individerna att hälsokontrolleras och kan de inte hantera sin vikt så kommer det bli skäl för tvångsmedel. Ett utmärkt exempel på detta är programmet ”My 600-Lb Life”. Där får man följa med en person som väger runt 300 kilogram när de skall ansöka om att göra en operation som krymper magsäcken. Då operationen inte är en mirakeloperation utan endast ett hjälpmedel för att gå ned i vikt, måste tjockisarna först visa att de kan gå ned i vikt på egen hand, något som de allesammans har svårt för.

Deras ursäkter för att inte ha gått ned i vikt är svåra att höra på. De har allesammans tusen olika ursäkter – och det är uppenbart att de är fulla av skit. Efter att jag sett ett sådant program brukade jag träna lite extra i fängelset för i ärlighetens namn så blev jag fysiskt illamående, men samtidigt kände jag ett visst medlidande för de satt fast i deras sinne, vilket till slut blev att de sitter fysiskt fast i sina kroppar.

Trots att de får professionell hjälp klarar bara fem procent att långsiktigt gå ned i vikt. Dessa människor klarar alltså inte av det på egen hand. Precis som att det är omoraliskt att låta någon skära i sig själv så är det omoraliskt enligt mig att låta dessa människor vara ute i det fria där de får självskada sig själv. De borde placeras på institutioner där deras matintag kontrolleras och de kommer endast släppas ut när de uppnått en tillfredsställande vikt och kan hantera den på egen hand. Klarar de inte det så är det rätt in på institutionen igen. Detta gäller också för narkomaner som ofta tvingas begå kriminella handlingar för att kunna köpa knark. Dessa människor åker in och ut från statliga institutioner hela sitt liv, placera dem istället i en miljö där de kan bli produktiva och där de får hjälp att hantera sitt begår. Detta gäller också för människor som är alkoholiserade.

Ett annat exempel där människor inte är fria utan snarare fängslade är de som visas upp i TV-programmet ”Lyxfällan”, där de lyckats belåna sig till den grad att de är skyldiga hundratusentals kronor. Denna ”frihet” att skuldsätta sig och hamna i ett ekonomiskt trångmål har man tidigare motverkat genom lagstiftning, men nu har ”friheten” istället utökats till skamlösa kreditföretag som lånar ut till dessa människor som desperat jagar pengar när de försöker få ekonomin att gå ihop.

Den liberala ideologin säger att folk blir friare men för människorna som jag tagit upp leder det snarare till en ofrihet. Liberalerna säger ofta att varje människa i allt högre grad bör stå för sitt egna men detta är falskt. Ta narkomanen till exempel om inte denne får stöd kommer denne att ägna sig åt ännu mer brottslighet. När saker då stjäls så drabbas äganderätten negativt, för att lösa den här problematiken har liberaler och socialister valt att ”stjäla” via skatten och ge till dessa människor. Enligt mig är deras försök att lösa problemen felaktiga i grunden. De ger precis tillräckligt i hopp om att de inte skall göra så mycket skada för resten av människorna i samhället.

Den nationalsocialistiska ideologin är också delvis inriktad på friheter men styrs mer av att friheter kommer med förpliktelser. Detta gäller i alla former, men det blir extra tydligt i mina exempel. Friheten för de rejält överviktiga eller narkomanerna får de endast när de visat upp att de klarar av den på egen hand, tills dess bör de låsas in på något sätt tillsammans med människor som kan hjälpa dem från sina laster. På detta vis hjälper vi dem att få sin frihet tillbaka, något som de uppenbarligen inte har i dagsläget. Fokus kommer att vara att integrera dem tillbaka in i samhället.

Detta gör att inlåsningen kan vara i ett eget hus och så får de gå till ett arbete tillsammans med andra. Det kan bli ett minisamhälle där friheterna visserligen begränsas med ett stängsel, och där affärerna endast säljer nyttig mat, och där man får köpa en begränsad mängd. Om de inte klarar av att leva under de här restriktionerna utan missköter sig så kommer de friheterna att begränsas ytterligare tills dess att det finns en fungerande nivå. Om personen sedan vill ändra sitt leverne så kan restriktionerna lättas efter nivån av skötsel under systemet.

Tvång och speciellt statligt tvång har förfulats under en långt tid av liberaler, men finns det någon liberal som tycker att mannen på bilden inte hade mått bättre med statligt tvång på hans matportioner? Paradoxalt nog gillar klassiska liberaler i USA att hålla lustmördare, pedofiler och våldtäktsmän inlåsta, ibland under en hel livstid och i burar som är mindre i storlek än vad vissa djur har. Detta tvång anser jag inte är korrekt, dessa människor måste befrias (med rep eller bly) från det de har fötts till, men då måste vi lägga idéer som humanism på historiens sophög.


  • Publicerad:
    2021-08-01 12:00