STOCKHOLM. I höst kommer 250 homosexuella män erbjudas att påbörja en HIV-förebyggande behandling. Kostnaden för männens dekadenta liv kommer skattebetalarna att stå för.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat att man från och med oktober inom Stockholms län ska erbjuda så kallade riskgrupper läkemedel för att förebygga HIV.

Omkring 250 personer i länet kan bli aktuella för att få medicinen Preexpositionsprofylax (PrEP), som i första hand ges till män som har sex med män. De män som kommer att bli erbjudna medicinen ska enligt vården ha en samlad bedömning av ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av HIV och där andra smittförebyggande åtgärder som information om skydd bedöms otillräckliga.

— Vi ska förebygga hiv på alla sätt vi kan. Därför gläds jag över att vi äntligen har fått nationella rekommendationer om hur vi ska använda PrEP för att förebygga hiv bland riskgrupper, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Medicinen kommer att kosta 2 250 kronor per person varje år.

Källa:
Stockholm ska ge hiv-förebyggande medicin


  • Publicerad:
    2018-08-06 18:55