OPINION. Stödet för burka i skolan har mer än fördubblats på två år, men i övrigt ser det mörkt ut för regeringens chanser att locka väljare med sina åsikter. Allt fler kvinnor hoppar av regeringens åsiktsregim och negativa uppfattningar om islam börjar överföras på andra religioner.

Mångfaldsbarometern är en undersökning som vartannat år sammanställs av vänsterextrema lärare på högskolan i Gävle. Lärarna är själva öppet partiska men påstår sig försöka göra undersökningens resultat representativ för folkets åsikter.

Exempelvis tycker undersökningens huvudmän att samhället misslyckas om inte alla medborgare anser att ”Alla religioner har egentligen lika värderingar”. Högskolan menar även att ”attityderna till burka i skolan har förbättrats” eftersom andelen positiva ”har nästan dubblerats, från 13 till 27 procent!” (högskolans matematik).

Sammanlagt anser 37 procent av medborgarna att islam inte går ihop med mänskliga rättigheter. 14 procent anser samma sak om judendomen, och 10 procent om kristendomen.

Medan islam är stabilt impopulär har de negativa uppfattningarna om judendom och kristendom ökat med mer än 50 procent på två år. Detsamma gäller även alla andra religioner, som exempelvis buddism.

Mest alarmerande för regeringen är dock att hela 87 procent av medborgarna anser att människor med utländsk bakgrund har en skyldighet att anpassa sig till svenskars vanor. Bara 6 procent stödjer regeringens uppfattning att det är svenskarna som ska anpassa sig.

Dessutom anser 47 procent att regeringens mångfaldspolitik gör att ”våra värderingar går förlorade”. Medan bara 30 procent tror annorlunda. Mest negativa är människor mot migration från Mellanöstern.

Undersökningen visar att 45 procent av medborgarna anser att män från Mellanöstern ”utgör en fara för vår kultur” och att 39 procent av svenskarna gör bedömningen att grupper av människor från Mellanöstern inte klarar av att integreras i Sverige.

65 procent tror att invandring ökar segregationen i Sverige, och 45 procent bedömer att det är farligare att bo i ett område där det bor många människor från Mellanöstern – medan 40 procent inte tror det. Ett ökande antal medborgare uppger att de i en sådan situation vill flytta från sin ”trappuppgång”.

Sammantaget kan sägas att sedan 2005 har en fördubbling skett av de svenskar som tar avstånd från regeringens teori om att ”etnisk mångfald utvecklar vår kultur”.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-08-15 09:00