USA. En oberoende studie beskyller den amerikanska polisen för att ha uppnått katastrofala resultat under den nationalistisk demonstrationen i Charlottesville.

Enligt en ny rapport fick dåligt polisarbete situationen i Charlottesville att spåra ur.

Demonstrationen i Charlottesville som anordnades den 12 augusti av nationalistiska organisationer blev stökig. Syftet med demonstrationen var att uppvisa motstånd mot borttagandet av en staty utav generalen i sydstaternas armé, Robert Edward Lee.

Enligt en ny studie misslyckades polisen med att garantera den allmänna säkerheten och skydda yttrandefriheten under demonstrationen i Charlottesville. Staden kunde inte skydda rätten att uttrycka sig och underlätta tillståndsinnehavarens offensiva tal, så står det i rapporten.

Polisen förklarade demonstrationen som en olaglig sammankomst och tvingade de båda sidorna att backa bakåt tillsammans, vilket resulterade i mer våld. Under tiden som nationalister och motdemonstranter slogs med varandra valde Charlottesville Police Departments befälhavare att dra tillbaka polismännen till ett skyddat område i Emancipation Park, där de var kvar i över en timme, står det i rapporten.

Anledningen till mobiliseringen till det skyddade området var på grund av bristande kommunikationsmöjligheter och brist på tillgänglig skyddsutrustning. Poliser misslyckades därefter att ingripa i fysiska konflikter som ägde rum i områden som gränsade till Emancipation Park.

I rapporten står det även att trots tydliga bevis på våld, misslyckades polisen att ingripa, deeskalera eller genom andra metoder lösa konflikterna. Det var dessa brister som bidrog till de kaosartade händelserna som ledde till både våld och död.

Efter demonstrationen och händelserna i Charlottesville har det spekulerats en hel del. Både personer från de nationalistiska grupperingarna och motdemonstrationer har hävdat att polisen medvetet stod tillbaka för att de skulle slåss med varandra.

Källa:
Study blames police for ‘disastrous results’ in Charlottesville violence


  • Publicerad:
    2017-12-03 16:05