AFGHANER Merparten av de afghanska medborgare som nu evakuerats från Afghanistan och väntar på transport vidare till Sverige uppges tidigare ha varit anställda av försvarsmakten.

Nordfront har rapporterat en hel del om afghaners brottslighet i Sverige.

På fredagseftermiddagen tillkännagav UD att man håller ”drygt” 160 afghaner i förvar på hemlig ort utanför Afghanistan i väntan på formell handläggning av Migrationsverket och transport till Sverige.

I ett reportage av Sveriges Radio betonar Sveriges utrikesminister Ann Linde med emfas

  • hur mycket dessa individer har hjälpt Sverige.
  • hur farligt de lever i sitt hemland.
  • hur viktigt det är för UD att ta dem till Sverige.
  • att arbetet med att evakuera ”hjälpande” afghaner och föra dem till Sverige ännu är långt ifrån avslutat.

Så här beskriver utrikesministern den nu aktuella ”evakueringen” för Sveriges Radio Ekot:

— Det är en grupp på drygt 160 personer. Huvudparten är tidigare anställda av försvarsmakten. De har inte anlänt till Sverige men de är ute ur Afghanistan och befinner sig på annan ort. Nu kommer de här ärendena handläggas av Migrationsverket och sedan väntar transport till Sverige.

Om operationens natur har ministern följande kommentar:

— Det är ett mycket svårt och riskfullt arbete. UD-personal arbetar intensivt med frågan och kommer att fortsätta med det.