USA Centers for Disease Control and Prevention rapporterar att afghaner som anländer till USA har mässlingen, malaria, tuberkulos, vattkoppor, påssjuka, hepatit A – och corona.

President Joe Bidens administration levererar afghaner till USA, vilka bär på virus för en lång rad sjukdomar, enligt the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Den 20 september tillkännagav CDC att de tusentals afghaner, som av Bidenadministrationen fortlöpande förs in i landet för permanent bosättning, kommer att åläggas vaccinera sig mot mässlingen.

Militärbaser använda mot egna landet

Det var på måndagseftermiddagen som CDC gick ut med ett pressmeddelande, där man förklarade att man från hälsomyndigheter samma dag fått information om att 16 fall av mässlingen upptäckts bland ”evakuerade afghaner” vilka Bidenadministrationen hyser i tiotusental på olika militärbaser.

Meddelandet fortsätter:

”Evakuerade som befinner sig i USA åläggs vaccinera sig med MMR samt att genomgå en 21 dagars karantän från tidpunkten för vaccination vid en facilitet som föreskrivits av U.S. Safe Haven, såsom militärbaser.”

Militärbaserna där afghaner placerats inkluderar:

  • Marine Corps Base i Quantico, Virginia
  • Fort Pickett i Virginia
  • Fort Lee i Virginia
  • Holloman Air Force Base i New Mexico
  • Fort McCoy i Wisconsin
  • Fort Bliss i Texas
  • Fort Dix i New Jersey
  • Camp Atterbury i Indiana

Tjänstemännen vid CDC avslöjade i meddelandet även att afghaner till USA fört med sig virus som orsakat flertalet utbrott av sjukdomarna vattkoppor, påssjuka, tuberkolos, malaria, leishmaniasis, hepatit A samt corona.

De tusentals afghaner som huseras på militärbaser utanför USA kommer även de åläggas ta mässlingvaccinet för att därefter vänta minst 21 dagar på transport till USA.

Som tidigare rapporterats, bland annat i Breitbart News, planerar Bidenadministrationen att permanent bosätta afghaner i 46 av USA:s delstater – däribland Arizona, Florida, Georgia, Ohio, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, och Texas.

Nordfront har tidigare skrivit om Bidens uttalade ambition att inom ett år ha fört 95 000 afghaner till USA, varav nästan hälften, 48 000, redan har levererats.