KRIG. Det är osäkert om det svenska flygvapnet kan bistå Frankrike militärt i kriget mot IS. Orsaken ska vara att Sverige saknar rätt vapen och rätt träning för att kunna hjälpa Frankrike att slå till mot IS.

Häftig upptagning ger kondens över vingarna.

Efter terrordåden som inträffade i Paris förra fredagen har Frankrike frågat ett flertal EU-länder om dessa kan bistå landet med militär hjälp i kampen mot IS som tog på sig dåden i Paris. Sverige var ett av dessa länder som frågan och statsminister Stefan Löfvén svarade ja på frågan och man har nu inlett samtal om med Frankrike om situationen som råder.

Den svenska Försvarshögskolan säger dock att det är osäkert om huruvida det svenska flygvapnet kan hjälpa Frankrike eller inte. Håkan Edström på Försvarshögskolan säger att det kan bli svårt då Sverige både saknar rätt vapen och rätt utbildning för att kunna hjälpa Frankrike i krigen mot IS.

— Det här kommer vara fråga om att bekämpa markmål och jag gör den bedömningen att vi saknar erforderlig kapacitet i det avseendet. Dels är det fråga om beväpningen i sig, vi har haft väldigt stort fokus på jaktkapaciteten hos Jas, säger Edström, som har överstelöjtnants grad.

En annan aspekt är också att det krävs ordentligt många flygtimmar för att man ska kunna få rätt träning för att svenska plan skulle kunna skickas ut i krig och enligt Edström så har inte Sveriges piloter rätt träning för att kunna utöva attacker mot marken.

Möjligen skulle Sverige med hjälp av Gripenplan istället kunna hjälpa till att peka ut mål genom spaning men även där finns det också gränser. Den militärstrategiska experten, Stefan Ring, påpekar att flygvapnet har fullt upp med att klara av de ökade kraven på incidentberedskap som kommit efter att Ryssland ökat sina flygningar över Östersjön. Enligt Ring skulle det då bara försvaga förmågan, om man skickade flygplan utomlands. Edström håller med.

— Om man också lägger på den här börden kan man anta att det blir för mycket. Någonstans måste man bestämma sig, man kan inte göra allt, säger han.

Ett alternativ som Sverige kan hjälpa till med är med sjukvårdsenheter. Samtidigt menar Edström att Sverige ska hjälpa andra inom EU vid kriser så att vi själva kan få hjälp när vi behöver det.

— Det kan innebära att om vi ger spaningsflygplan så får vi spaningsflygplan, om vi ger fältsjukhus så får vi fältsjukhus. Men det kanske inte är exakt den typen av stöd vi behöver få. Vi kanske behöver ha stöd i form av styrkor – flygplan, markförband eller sjöstridskrafter – som kan ge sig in i hetluften och göra jobbet, säger han.

Källa:
Osäkert om svenska flygvapnet kan hjälpa Frankrike


  • Publicerad:
    2015-11-19 11:05